Seminarium:

Zdolności heurystyczne i racjonalność ekologiczna w królestwie zwierząt

Prof. Marcin Urbaniak

Data:

26 października 2023

Zdolności heurystyczne i racjonalność ekologiczna w królestwie zwierząt

Jeżeli założyć, że złożone procesy poznawcze stanowią ewolucyjną adaptację do działania w sytuacji o dużym stopniu niepewności, wydaje się wielce prawdopodobne, że nie tylko człowiek, lecz także gatunki pozaludzkie dysponują kompetencjami heurystycznymi, czyli zdolnościami, umożliwiającymi szybkie i efektywne rozwiązywanie problemu w obliczu silnie zdegradowanych sygnałów wejściowych. W swoim wystąpieniu skupię się na propozycjach badań modelu tzw. ucieleśnionej heurystyki wśród zwierząt, która cechuje się racjonalnością ekologiczną, a więc wysokim prawdopodobieństwem skutecznej realizacji celu, z wykorzystaniem afordancji poznawczych jako (niekiedy nieprecyzyjnych) informacji.

Zobacz również


Skip to content