Laboratorium Psychologii Zwierząt

Laboratorium Psychologii Zwierząt IP PAN prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie behawioru zwierząt. Ponadto do zadań Laboratorium należy prowadzenie szkoleń, wydawanie opinii konsultacyjnych, opiniowanie projektów w zakresie badań na zwierzętach oraz doradztwo w obszarze dobrostanu zwierząt.

Laboratorium dysponuje profesjonalnym, standaryzowanym sprzętem do prowadzenia testów behawioralnych oraz aparaturą do rejestracji zachowania zwierząt (w tym wokalizacji ultradźwiękowej). Pracownicy Laboratorium posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań na zwierzętach oraz opieki nad zwierzętami laboratoryjnymi.

W Laboratorium Psychologii Zwierząt utrzymywane są szczury laboratoryjne (Rattus norvegicus).

Kierownik laboratorium: dr hab. Klaudia Modlińska, prof. IP PAN. Kontakt: kmodlinska@psych.pan.pl.

h

Regulamin Laboratorium Psychologii Zwierząt

Cennik badań w Laboratorium Psychologii Zwierząt

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content