Zamówienia publiczne IP PAN

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badań metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), z wykorzystaniem wysokopolowego skanera rezonansu magnetycznego (MRI 3T), na grupie osób niewidomych od urodzenia oraz grupie osób widzących


Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań funkcjonalnym rezonansem magnetycznym


Skip to content