Zamówienia publiczne IP PAN

Zapytanie ofertowe do składania ofert na usługę obejmującą wykonanie badań ankietowych on-line metodą CAWI (ang. Computer-Assissted Web Interview) [termin składania ofert: do 27 lutego 2024]


Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów badawczych [termin składania ofert: do 15 stycznia 2024]


Zapytanie ofertowe na obsługę akcji PR wieńczącej naukowy projekt badawczy [termin do 11 grudnia 2023, godz. 16:00]


Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie strony internetowej [TERMIN DO 28.07.2023 g. 12:00]


ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE APLIKACJI DO TRENINGU MINDFULNESS [TERMIN DO 19.04.2023 g. 12:00]


Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia wywiadów diagnostycznych i psychoterapii [termin: do 02.02.2022]


ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO BADAŃ GENETYCZNYCH [termin: do 25.05.2022 g.12.00] WARSZAWA


Zapytanie ofertowe na dostawę wzmacniacza EEG [termin: do 10.05.2022]


Zapytania ofertowe na dostawę materiałów do badań genetycznych [termin nadsyłania ofert: 4.05.2022 g. 12:00]


Zapytanie ofertowe dotyczące obowiązkowego audytu zewnętrznego projektu badawczego nr 2019/35/J/HS6/03166 „W jaki sposób wirtualne multisensoryczne doświadczenie wpływa na zachowania środowiskowe”, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu IdeaLab, w części realizowanej przez Beneficjenta i Partnerów Projektu, których siedziba znajduje się na terytorium Polski. [Termin składania ofert upływa dnia 15.12.2021]


Zapytanie ofertowe na dostawę 320 kart przedpłaconych [termin nadsyłania ofert: do 16.11.2021, godz. 15:00]


Zapytanie ofertowe na usługę obejmującą wykonanie badań ankietowych on-line metodą CAWI (ang. Computer-Assissted Web Interview) oraz rekrutację osób badanych [termin nadsyłania ofert: do 08.11.2021, godz. 10:00]


Zapytanie ofertowe – obejmującą wykonanie badań ankietowych on-line metodą CAWI (ang. Computer-Assissted Web Interview) oraz rekrutację osób do projektu dotyczącego mechanizmów anomalii spostrzegania [termin nadsyłania ofert: do 20 października 2021 r. do godz. 15:00] UWAGA: Zapytanie ofertowe zostało ponowione, ponieważ  wyceny które otrzymaliśmy do poprzedniego zapytania znacznie przekraczały zaplanowany budżet.


Zapytanie ofertowe – dostarczenie oprogramowania dla Instytutu Psychologii PAN


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badań metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), z wykorzystaniem wysokopolowego skanera rezonansu magnetycznego (MRI 3T), na grupie osób niewidomych od urodzenia oraz grupie osób widzących


Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań funkcjonalnym rezonansem magnetycznym


Skip to content