Zamówienia publiczne IP PAN

Zapytanie ofertowe – obejmującą wykonanie badań ankietowych on-line metodą CAWI (ang. Computer-Assissted Web Interview) oraz rekrutację osób do projektu dotyczącego mechanizmów anomalii spostrzegania [termin nadsyłania ofert: do 20 października 2021 r. do godz. 15:00] UWAGA: Zapytanie ofertowe zostało ponowione, ponieważ  wyceny które otrzymaliśmy do poprzedniego zapytania znacznie przekraczały zaplanowany budżet.


Zapytanie ofertowe – dostarczenie oprogramowania dla Instytutu Psychologii PAN


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badań metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), z wykorzystaniem wysokopolowego skanera rezonansu magnetycznego (MRI 3T), na grupie osób niewidomych od urodzenia oraz grupie osób widzących


Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań funkcjonalnym rezonansem magnetycznym


Skip to content