Pracownia Neurokognitywistyki Rozwoju

Zespół Pracowni zajmuje się badaniem związków między rozwojem mózgu i poznawczym u niemowląt i małych dzieci. Pierwsze lata życia to okres niezwykle szybkiego rozwoju umiejętności i wiedzy, przy jednoczesnych dramatycznych zmianach struktury i funkcji mózgu. W naszych projektach wykorzystujemy metody eksperymentalne i neuroobrazowanie, aby zrozumieć jak niemowlęta nabywają nowe umiejętności i jak wygląda reorganizacja funkcji mózgu, które leżą u ich podstaw.

Strona Pracowni:

dr hab. Przemysław Tomalski, prof. IP PAN

Kierownik pracowni, profesor nadzwyczajny

dr David López Pérez

Adiunkt

mgr Karolina Babis

badaczka

mgr Zuzanna Laudańska

doktorantka

mgr Anna Malinowska-Korczak

koordynatorka Babylab PAN

mgr Alicja Radkowska

doktorantka

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content