Pracownia Neurokognitywistyki Rozwoju

Zespół Pracowni zajmuje się badaniem związków między rozwojem mózgu i poznawczym u niemowląt i małych dzieci. Pierwsze lata życia to okres niezwykle szybkiego rozwoju umiejętności i wiedzy, przy jednoczesnych dramatycznych zmianach struktury i funkcji mózgu. W naszych projektach wykorzystujemy metody eksperymentalne, ubieralne czujniki i neuroobrazowanie, aby zrozumieć jak niemowlęta nabywają nowe umiejętności i jak wygląda reorganizacja funkcji mózgu, które leżą u ich podstaw.

Strona Pracowni:

Pracownicy:

Granty:

Aktualnie realizowane:

12/2023 – 12/2025 – Sonatina, 2023/48/C/HS6/00264, “Early sex differences in attention to the articulating mouth as a female protective candidate mechanism in Autism Spectrum Disorder”. Narodowe Centrum Nauki, 528 288 PLN. Instytut Psychologii PAN, Warszawa, Polska. Kierownik: I Lozano Sánchez.

07/2023 – 06/2027 – Opus, 2022/47/B/HS6/02565, “W jaki sposób rodzice wspierają wczesny rozwój wokalny niemowląt? Rola optymalizacji stabilności posturalnej i aktywności ruchowej w czasie interakcji społecznych”. Narodowe Centrum Nauki. PLN 1 094 218, Instytut Psychologii PAN, Warszawa, Polska. Kierownik: P. Tomalski.

01/2023 – 12/2025 – Preludium, 2022/45/N/HS6/0208 „Usiądź i przyjrzyj się światu: Produkcja dźwięków mowy przez niemowlęta i ich uwaga wzrokowa na zabawki, twarze i artykułujące usta w okresie nauki samodzielnego siadania”. Narodowe Centrum Nauki, PLN 208 864, Instytut Psychologii PAN, Warszawa, Polska. Kierownik: Z. Laudańska.

05/2019 – 05/2024 – Sonata Bis, 2018/30/E/HS6/00214, “Decoupling of motor, visual and vocal activity in infancy during dyadic social interactions”. Narodowe Centrum Nauki. PLN 1 917 400, Instytut Psychologii PAN, Warszawa, Polska. Kierownik: P. Tomalski.

Zakończone:

12/2020 – 12/2022 – Sonatina, 2019/32/C/HS6/00199: “Rola ruchów ciała w rozwoju uwagi wzrokowej u niemowląt - badanie z wykorzystaniem automatycznych metod pomiarów ruchu i systemów dynamicznych”. Narodowe Centrum Nauki, 528 288 PLN. Instytut Psychologii PAN, Warszawa, Polska. Kierownik: D. López Pérez.

 

Publikacje:

Szmytke, M., Ilyka, D., Duda-Goławska, J., Laudańska, Z., Malinowska-Korczak, A., & Tomalski, P. (2023). The effect of face orientation on audiovisual speech integration in infancy: An electrophysiological study. Developmental Psychobiology, 65, e22431. https://doi.org/10.1002/dev.22431

Dopierała, A. A. W., López Pérez, D., Mercure, E., Pluta, A., Malinowska-Korczak, A., Evans, S., Wolak, T., & Tomalski, P. (2023). Watching talking faces: The development of cortical representation of visual syllables in infancy. Brain and language244, 105304. https://doi.org/10.1016/j.bandl.2023.105304 

Dopierała, A.A.W., López Pérez, D., Mercure, E., Pluta, A., Malinowska-Korczak, A., Evans, S., Wolak, T.,& Tomalski, P. (2023). The Development of Cortical Responses to the Integration of Audiovisual Speech in Infancy, Brain Topography, doi: 10.1007/s10548-023-00959-8

Laudańska, Z., Szmytke, M., Radkowska, A., Malinowska-Korczak, A., Babis, K., López Pérez, D., Tomalski, P. (2023). Improving access to assessments of early motor development in local languages: polish adaptation of the Early Motor Questionnaire. European Journal of Pediatrics  https://doi.org/10.1007/s00431-023-04895-4

Kozioł, A., López Pérez, D., Laudańska, Z., Malinowska-Korczak, A., Babis, K., Mykhailova, A., D’Souza, H., and Tomalski, P. (2023). Motor overflow during reaching in infancy: quantification of limb movement using motion sensors, Sensors, 23(5), 2653; doi: 10.3390/s23052653

Laudańska, Z., López Pérez, D., Kozioł, A., Radkowska, A., Babis, K., Malinowska-Korczak, A., & Tomalski, P. (2022). Longitudinal changes in infants’ spontaneous rhythmic arm movements during rattle-shaking play with caregivers. Frontiers in Psychology, 13, 896319, doi: 10.3389/fpsyg.2022.896319

Tomalski, P., López Pérez, D., Radkowska, A., Malinowska-Korczak, A. (2022). Dyadic interactions during infant learning: exploring infant-parent exchanges in experimental eye-tracking studies. Infant Behavior and Development, 69, 101780, doi: 10.1016/j.infbeh.2022.101780

Lozano, I., López Pérez, D., Laudańska, Z., Malinowska-Korczak, A., Szmytke, M., Radkowska, A., & Tomalski, P. (2022). Changes in selective attention to articulating mouth across infancy: Sex differences and associations with language outcomes. Infancy, 27(6), 1132-1153, doi: 10.1111/infa.12496

Laudańska Z., López Pérez D., Radkowska A., Babis K., Malinowska-Korczak A., Wallot S. & Tomalski P. (2022). Changes in the complexity of limbs movements during the first year of life across different tasks. Entropy, 24(4), 552. doi: 10.3390/e24040552 

Quinn, P., López Pérez, D., Kennedy, D., Bölte, S., D’Onofrio, B., Lichtenstein, P. & Falck-Ytter, T. (2022). Visual search: Heritability and association with general intelligence. Genes, Brain and Behavior. 21. doi: 10.1111/gbb.12779

Dijk, M., Leonardi, G., López Pérez, D., & Rączaszek-Leonardi, J. (2022). Co-regulation of movements during infant feeding. Infant Behavior and Development. 69. 101755. doi: 10.1016/j.infbeh.2022.101755

López Pérez D., Laudańska Z., Radkowska A., Babis K., Kozioł A., Tomalski P. (2021) Do we need expensive equipment to quantify infants’ movement? A cross-validation study between computer vision methods and sensor data. Proceedings of the IEEE International Conference on Development and Learning (ICDL) 2021 – 11th ICDL-EPIROB DOI: 10.1109/ICDL49984.2021.9515664

López Pérez, D., Stryjek, R., & Rączaszek-Leonardi, J. (2021). Recurrence quantification analysis in the study of online coordination in Norway rats (Rattus norvegicus). Journal of Comparative Psychology135(1), 142–149. https://doi.org/10.1037/com0000253

López Pérez, D.*, Tomalski, P.*,  Radkowska, A., Ballieux, H., Moore, D.G. and the TALBY Team (2021). Efficiency of scanning and attention to faces in infancy independently predict language development in a multi-ethnic and bilingual sample of 2-year-olds. First Language, 41(2), 218-239, doi: 10.1177/0142723720966815 (*equal contribution)

López Pérez, D., Ramotowska, S., Malinowska-Korczak, A., Haman, M. & Tomalski, P. (2020). Working together to orient faster: the combined effects of alerting and orienting networks on pupillary responses at 8 months of age. Developmental Cognitive Neuroscience, 42, 100763. doi: 10.1016/j.dcn.2020.100763

Tomalski, P. & Malinowska-Korczak, A. (2020). What do young infants do during eye-tracking experiments? IP-BET – a coding scheme for quantifying spontaneous infant and parent behaviour. Frontiers in Psychology, 11: 764 . doi: 10.3389/fpsyg.2020.00764

Niedźwiecka, A., Domasiewicz, Z., Kawa, R., Tomalski, P. & Pisula, E. (2020). Sensory processing in toddlers with autism spectrum disorders. European Journal of Developmental Psychology, 17(4), 527-555, doi: 10.1080/17405629.2019.1676715

 

Aktualnie prowadzone badania:

– Rozwój percepcji mowy audiowizualnej u niemowląt

– Analiza rozprzęgania efektorów w rozwoju produkcji wokalnej u niemowląt. Rola w rozwoju językowym

– Rola stabilności posturalnej w rozwoju produkcji wokalnej u niemowląt

– Rozwój dynamiki i złożoności skanowania wzrokowego bodźców społecznych u niemowląt.

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content