Pracownia Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej

prof. dr hab. Wojciech Pisula, IP PAN

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny

dr hab. Klaudia Modlińska, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajna
dr Ewa Domaradzka

dr Ewa Domaradzka

Adiunkt

mgr Anna Chrzanowska

Asystent

mgr Katarzyna Goncikowska

Doktorantka

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content