Pracownia Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej

prof. dr hab. Wojciech Pisula

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny

dr hab. Klaudia Modlińska

profesor IP PAN

mgr Anna Chrzanowska

Asystent

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content