Seminarium:

Słodkie życie szczura / The sweet life of a rat

Wojciech Pisula, Instytut Psychologii, PAN

Data:

27 stycznia 2022

Słodkie życie szczura
K. Modlińska, A. Chrzanowska, K. Goncikowska, W. Pisula (ref)
W prezentowanym badaniu zapewniliśmy szczurom dietę bogatą z cukier. Codziennie, w godzinach popołudniowych szczury mogły pić słodząną wodę. Po osiągnięciu typowego wieku badania, szczury poddano typowej procedurze badania reakcji na nowość w warunkach niskostresowych. Zwierzęta na diecie wysokocukrowej zaprezentowały odmienny sposób radzenia sobie z nowością. Prezentujemy wyniki będące w fazie opracowywania atrykułu. Będziemy wdzięczni za krytyczne uwagi i dyskusję.
The sweet life of a rat
In this study, we provided rats with a diet rich in sugar. Every day in the afternoon the rats were allowed to drink sweet water. Upon reaching the standard study age, the rats were subjected to the usual procedure for testing reaction to novelty under low-stress conditions. Animals on a high-sugar diet presented a different way of dealing with the novelty. We present the results that are currently being developed. We will be grateful for your critical comments and discussion.

Zobacz również


Skip to content