Seminarium:

Uzależnienia od zachowań i substancji: podobieństwa i różnice oraz nowoczesne metody terapii / Behavioral and substance addictions: similarities and differences and novel treatment methods

Mateusz Gola, Instytut Psychologii PAN

Data:

19 maja 2022

Uzależnienia od zachowań i substancji: podobieństwa i różnice oraz nowoczesne metody terapii

Rozwój mobilnego Internetu poza szeregiem nowych możliwości przyniósł ze sobą również nowe formy nałogowych zachowań. Część z nich, (np. uzależnienie od gier komputerowych, internetowego hazardu, czy kompulsywne korzystanie z pornografii) zostało rozpoznane przez Światową Organizację Zdrowia i opisane w ICD-11. W prowadzonych przez nas badaniach porównujemy podobieństwa i różnice między uzależnieniami od zachowań i substancji na poziomie psychologicznym i neuronalnym. Wykorzystując nowe technologie mobilne oraz sztuczną inteligencję rozwijamy również metody personalizowanego wspierania terapii osób zmagających się z uzależnieniami.

 

Behavioral and substance addictions: similarities and differences and novel treatment methods

Mobile internet technologies created plenty of new opportunities as well as new forms of behavioral addictions. Some of them (e.g. gaming, gambling, or compulsive pornography use) has been included by WHO in the ICD 11. Our research compares psychological and neural mechanisms of these new behavioral addictions with substance use disorder. We also use mobile technologies and artificial intelligence for development of innovative, personalized methods of treatment for individuals who suffer from addiction.

Zobacz również


Skip to content