Pracownia Psycholingwistyki i Psychologii Poznawczej

dr hab. Robert Balas, prof. IP PAN

Dyrektor Instytutu Psychologii PAN, Profesor nadzwyczajny

dr Amadeusz Citlak

Adiunkt

dr Paweł Dobrowolski

Adiunkt

dr Krzysztof Hanusz

Adiunkt

dr Justyna Sarzyńska-Wawer

Adiunkt

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content