Pracownia Neuronauki Społecznej

dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN

Przewodniczący Rady Naukowej IP PAN

mgr Marta Chrustowicz

wykonawczyni w grancie SONATA

mgr Małgorzata Krawczyk

doktorantka

mgr Aleksandra Piejka

doktorantka

mgr Anna Schudy

doktorantka

mgr Marcelina Wiśniewska

doktorantka

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content