Pracownia Neuronauki Społecznej

Celem działań zespołu Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN jest zrozumienie procesów neuronalnych i behawioralnych, które pozwalają nam wychwycić i zinterpretować to co inne osoby myślą, czują i robią. W aktualnie prowadzonych przez nas projektach badawczych staramy się odpowiedzieć odpowiedzieć na pytanie o to, jakie czynniki wpływają na naszą zdolność przetwarzania informacji o charakterze społecznym oraz towarzyszącą jej aktywność mózgu. W naszych badaniach biorą udział zarówno osoby zdrowe, jak i pacjenci z różnymi zaburzeniami neuropsychiatrycznymi, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć czynniki kształtujące nasze funkcjonowanie społeczne. Nasze zainteresowania badawcze skupiają się na wpływie poczucia samotności (czy też 'subiektywnej izolacji społecznej’) na mechanizmy poznawcze i fizjologiczne związane z tzw. poznaniem społecznym.

By lepiej zrozumieć w jaki sposób nasz odbiór świata społecznego przekłada się na mechanizmy fizjologiczne, w swojej pracy łączymy szereg różnych metod badawczych, włączając w to metody behawioralne i neuropsychologiczne, neuroobrazowanie (fMRI), metody neuro- (EEG) i psychofizjologiczne (ECG), techniki nieinwazyjnej stymulacji mózgu (przezczaszkowa stymulacja prądem) i techniki pomiaru w codziennych sytuacjach przy użyciu tzw. urządzeń ubieralnych.

 

Prowadzone projekty badawcze:

Dokładny opis każdego projektu jest dostępny pod linkiem (http://www.neuronauka-spoleczna.pl/badania-2/), poniżej lista projektów oraz ich kierowników:

  • Projekt Samotność - dwa granty OPUS [2018/31/B/HS6/02848 i 2019/35/B/HS6/00517]. Kierownik grantów: dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN.
  • Poznanie społeczne w schizofrenii - grant Sonata [nr grantu: UMO-2016/23/D/HS6/02947].Kierownik grantu: dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN.
  • Poznanie społeczne w autyzmie - grant Preludium [nr grantu: UMO-2018/31/N/HS6/03757].Kierownik grantu: mgr Małgorzata Krawczyk; Opiekun grantu: dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN.
  • Stres społeczny w schizofrenii - grant Preludium [nr grantu: 2018/29/N/HS6/02501]. Kierownik grantu: mgr Anna Schudy; Opiekun grantu: dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN.

 

 Linki do naszych stron:

www.neuronauka-spoleczna.pl

https://www.facebook.com/SoPI.IPPAN/

https://twitter.com/SopiLab

https://www.researchgate.net/lab/Social-Neuroscience-Lab-Lukasz-Okruszek

https://www.instagram.com/socialneurosciencelab/

Skład osobowy:

Opis wszystkich pracowników i doktorantów Pracowni dostępny jest też na stronie:  http://www.neuronauka-spoleczna.pl/zespol/

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content