VRLAB IPPAN

Dla nauki

Dla biznesu

Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Psychofizjologii

Dla nauki

Grupa badaczy z Instytutu Psychologii PAN, we współpracy z wybitnymi specjalistami z krajowych i zagranicznych jednostek badawczych od kilku lat buduje i rozwija przestrzeń do badania interakcji międzyludzkich oraz człowiek-maszyna w generowanych komputerowo trójwymiarowych środowiskach wirtualnych.

Owocem tych starań są badania mieszczące się w trzech kluczowych obszarach: 1) funkcjonowanie ludzi w immersyjnej rzeczywistości wirtualnej (VR) – zrozumienie dynamiki i skutków zapośredniczonej interakcji między ludźmi oraz maszynami i ludźmi w warunkach generowanych komputerowo symulacji; 2) zastosowanie immersyjnej VR oraz środowisk wirtualnych o mniejszym stopniu immersyjności w badaniach z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, klinicznej oraz badaniach interdyscyplinarnych z zakresu interakcji ludzie-roboty (human-robot interactions – HRI) – wykorzystanie unikalnych właściwości symulacji VR w badaniach o wysokim stopniu realizmu sytuacyjnego i psychologicznego oraz trafności ekologicznej (jak w eksperymentach naturalnych) w połączeniu z laboratoryjną precyzją i kontrolą zmiennych zakłócających pozwalającą na monitorowanie reakcji psychofizjologicznych oraz pracy mózgu; 3) funkcjonowanie jednostek i grup w formie cyfrowej reprezentacji w środowiskach wirtualnych innego typu niż immersyjna VR: np. mediach, komputerowych i mobilnych systemach komunikacyjnych, grach (w szczególności MMO).

Zainteresowania badawcze zespołu skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z zachowaniem się jednostek i grup. Dodatkowo, w naturalny sposób pojawiają się tematy obejmujące tworzenie środowisk wirtualnych i ich specyfikę. Jest to podyktowane chęcią doskonalenia symulacji i zwiększania przez to rzetelności i trafności badań z udziałem ludzi, jak również potrzebą rozszerzenia zakresu badań na inne niż klasyczna psychologia dyscypliny. Przykładem mogą być tu 1) badania dotyczące obecności przestrzennej i społecznej w środowiskach wirtualnych, 2) badania nad interakcjami człowiek – maszyna(relacje z wirtualnymi agentami, będącymi elementem interfejsu człowiek – komputer, czy też antropomorficzną reprezentacją sztucznej inteligencji) oraz 3) badania nad interakcjami człowieka z robotami (zarówno humanoidalnymi robotami społecznymi jak i robotami użytkowymi, przemysłowymi, o innych niż humanoidalna formach).

WYPOSAŻENIE

Stanowisko badawcze umożliwiające zanurzenie do 4 osób jednocześniew środowisku wirtualnym*:

 • 4 x HTC Vive
 • Full body tracking
 • Inforękawice  Manus
 • Możliwość bezprzewodowej transmisji sygnału TPCast
 • + 1 stanowisko nadzoru – podgląd przebiegu eksperymentu

*istnieje możliwość prowadzenia niezależnych, równoległych badań z udziałem 4 osób jednocześnie

Eyetracking SMI

Gogle HTC Vive wyposażone są w 250 Hz eytrackery SMI umożliwiające śledzenie ruchu gałek ocznych i interakcję w środowisku wirtualnym

 

4 stanowiska z 128 kanałowymi aparatami EEG Neuroscan (+ EDA,EMG,HR)

2 stanowiska ze wzmacniaczami BIOPAC MP 150 i BIONOMADIX (EDA, EKG, EMG, RSP, PPG)

Precyzyjna rejestracja czasów reakcji dzięki Cedrus response box i StimTracker

Stanowiska do wstępnej obróbki danych

Oprogramowanie

 • środowiska wirtualne i immersyjna VR: Vizard, Unity Pro
 • eksperymenty behawioralne: Presentation, Inquisit
 • analiza danych: ACQ, Matlab, SPSS

Pomoc w opracowaniu schematów eksperymentalnych

Opracowanie procedur badawczych i przygotowanie oprogramowania

Pomoc w wykonaniu badań pilotażowych i opracowaniu wyników

Pomoc w przygotowaniu wniosków grantowych, w których wymagane jest wykorzystanie specjalistycznej aparatury

Kompleksowe badania

 • z wykorzystaniem środowisk wirtualnych
 • VR w połączeniu z fizjologią obwodową i EEG
 • VR i Cinematic VR w połączeniu  z eyetrackingiem

Analiza danych

Cennik

Badanie VR

50 zł

Badanie VR + eyetracking

250 zł

Badanie VR + BIOPAC

300 zł

Badanie VR + BIOPAC + eyetracking

450 zł

Badanie EEG

150 zł

Badanie BIOPAC

100 zł

Cena obejmuje konsultacje paradygmatu badawczego i wykorzystanie laboratorium.

Koszty usług dodatkowych (np. tworzenia oprogramowania badawczego, środowisk wirtualnych, analizy wyników) ustalane są osobno.

Dla biznesu

IPPAN B+R

Laboratoria Instytut Psychologii PAN

Instytut Psychologii PAN wraz partnerami zewnętrznymi bierze udział w realizacji projektów badawczo rozwojowych finansowanych z funduszy europejskich i programów krajowych. Oferujemy dostęp do aktualnej wiedzy naukowej i doskonale wyposażonych laboratoriów.

Prowadzimy badania z zastosowaniem rzeczywistości wirtualnej (VR), aparatury do śledzenia ruchu gałek ocznych (eyetracking, ET), rejestracji reakcji fizjologicznych (EDA, EMG, HRV), oraz aktywności mózgu (EEG).

VRLAB IPPAN

 • badania szkoleniowych i edukacyjnych środowisk wirtualnych
 • full body tracking, VR bezprzewodowe
 • badania mono i stereoskopowych filmów 360 i innych doświadczeń VR
 • eyetracking i psychofizjologia w połączeniu z VR

LABORATORIUM PSYCHOFIZJOLOGII

 • precyzyjne miar y pobudzenia fizjologicznego i reakcejemocjonalnych
 • analiza danych w czasie rzeczywistym i feedback
 • pomiary w ruchu przy użyciu technologii bezprzewodowej BIONOMADIX
 • badania i szkolenia

LABORATORIUM EEG

 • precyzyjna rejestracja aktywności mózgu
 • badanie jednoczesnej aktywności do 4 osób
 • stymulacja przezczaszkowa
 • badania i szkolenia

LABORATORIUM BEHAWIORALNE

 • precyzyjne pomiary czasów reakcji na bodźce
 • badania postaw i opinii
 • badania z wykorzystaniem eyetrackingu

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content