Rada Naukowa

Lista członków RN IP PAN:

prof. dr hab. Janusz Reykowski, IP PAN

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny, Członek korespondent PAN

prof. dr hab. Dariusz Doliński, SWPS

członek RN wskazany przez Wydział I PAN

prof. dr hab. Anna Kwiatkowska, profesorka zwyczajna

Kierowniczka pracowni, Pełnomocniczka ds. Programu Wsparcia Doktoratów Eksternistycznych

prof. dr hab. Piotr Oleś, KUL

prof. dr hab. Wojciech Pisula, IP PAN

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny

prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska, SWPS

prof. dr. hab. Bogdan Zawadzki, UW

dr hab. Robert Balas, prof. IP PAN

Dyrektor Instytutu Psychologii PAN, Profesor nadzwyczajny

dr hab. Michał Bola, IBD PAN

dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN

Wicedyrektor ds. Naukowych Instytutu Psychologii PAN, Profesor nadzwyczajny

dr hab. Mateusz Gola, prof. IP PAN

Kierownik pracowni, profesor nadzwyczajny

dr hab. Małgorzata Fajkowska, prof. IP PAN

Profesor nadzwyczajna

dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, UJ

prof. dr hab. Michał Harciarek, UG

dr hab. Krzysztof Kaniasty, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajny

dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr

dr hab. Kuba Kryś, profesor IP PAN

profesor

dr hab. Katarzyna Hamer-Den Heyer, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajna

dr hab. Rafał Stryjek, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajny

dr hab. Piotr Szarota, profesor IP PAN

Przewodniczący Komisji ds. doktorskich, profesor nadzwyczajny

dr hab. Przemysław Tomalski, prof. IP PAN

Kierownik pracowni, profesor nadzwyczajny

dr hab. Monika Wróbel, UŁ

mgr Marta Chrustowicz

przedstawicielka doktorantów IP PAN

dr Anna Chrzanowska

adiunkt

Komisja ds. doktorskich:

Przewodniczący

prof. dr hab. Anna Kwiatkowska, profesorka zwyczajna

Kierowniczka pracowni, Pełnomocniczka ds. Programu Wsparcia Doktoratów Eksternistycznych

Z-ca przewodniczącego

No items found

Członkowie

dr hab. Krzysztof Kaniasty, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajny

dr hab. Piotr Szarota, profesor IP PAN

Przewodniczący Komisji ds. doktorskich, profesor nadzwyczajny

dr hab. Przemysław Tomalski, prof. IP PAN

Kierownik pracowni, profesor nadzwyczajny

dr Anna Chrzanowska

adiunkt
Skip to content