Rada Naukowa

Lista członków RN IP PAN:

prof. dr hab. Janusz Reykowski, IP PAN

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny, Członek korespondent PAN

prof. dr hab. Dariusz Doliński

członek korespondent PAN

prof. dr hab. Anna Kwiatkowska, profesorka zwyczajna

Kierowniczka pracowni, Pełnomocniczka ds. Programu Wsparcia Doktoratów Eksternistycznych

prof. dr hab. Małgorzata Kossut, SWPS

prof. dr hab. Wojciech Pisula, IP PAN

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny

prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska, SWPS

dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr

dr hab. Michał Bola, IBD PAN

dr hab. Robert Balas, prof. IP PAN

Dyrektor Instytutu Psychologii PAN, Profesor nadzwyczajny

dr hab. Wojciech Dragan, prof. UW

dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN

Wicedyrektor ds. Naukowych Instytutu Psychologii PAN, Profesor nadzwyczajny

dr hab. Mateusz Gola, prof. IP PAN

Kierownik pracowni, profesor nadzwyczajny

dr hab. Katarzyna Hamer-Den Heyer, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajna

dr hab. Małgorzata Fajkowska, prof. IP PAN

Profesor nadzwyczajna

dr hab. Krzysztof Kaniasty, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajny

dr hab. Kuba Kryś, profesor IP PAN

profesor

dr hab. Klaudia Modlińska, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajna

dr hab. Piotr Radkiewicz, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajny

dr hab. Piotr Szarota, profesor IP PAN

Przewodniczący Komisji ds. doktorskich, profesor nadzwyczajny

dr hab. Przemysław Tomalski, prof. IP PAN

Kierownik pracowni, profesor nadzwyczajny

mgr Pamela Kozioł

przedstawicielka doktorantów IP PAN

Komisja ds. doktorskich:

Przewodniczący

dr hab. Piotr Szarota, profesor IP PAN

Przewodniczący Komisji ds. doktorskich, profesor nadzwyczajny

Z-ca przewodniczącego

dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN

Profesor nadzwyczajny, Kierownik Pracowni, Przewodniczący Rady Naukowej IP PAN

Członkowie

prof. dr hab. Janusz Reykowski, IP PAN

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny, Członek korespondent PAN

prof. dr hab. Anna Kwiatkowska, profesorka zwyczajna

Kierowniczka pracowni, Pełnomocniczka ds. Programu Wsparcia Doktoratów Eksternistycznych

prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski

Profesor zwyczajny, kierownik studiów doktoranckich
Skip to content