Rada Naukowa

dr hab. Joanna Mizielińska, prof. IP PAN

Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej, profesorka nadzwyczajna

mgr Maciej Skorko

Sekretarz Rady Naukowej

Lista członków RN IP PAN:

dr hab. Robert Balas

Dyrektor Instytutu Psychologii PAN

dr hab Małgorzata Fajkowska

Wicedyrektor ds. Naukowych Instytutu Psychologii PAN

prof. dr hab. Anna Kwiatkowska

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny

prof. dr hab. Dariusz Doliński

dr hab. Wojciech Dragan

prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski

Profesor zwyczajny, kierownik studiów doktoranckich

prof. dr hab. Małgorzata Kossut

dr hab. Mateusz Gola

Kierownik pracowni, prof. IP PAN

prof. dr hab. Wojciech Łukowski

dr hab. Łukasz Okruszek

prof. IP PAN

prof. dr hab. Wojciech Pisula

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny

dr hab. Klaudia Modlińska

profesor IP PAN

dr hab. Piotr Radkiewicz

Przewodniczący Rady Naukowej, profesor nadzwyczajny

prof. dr hab. Janusz Reykowski

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny

dr hab. Piotr Szarota

Wicedyrektor ds. Naukowych, profesor nadzwyczajny

prof. dr hab. Krzysztof Kaniasty

prof. IP PAN

prof. dr hab. Jerzy Karyłowski

prof. IP PAN

mgr Marta Koch-Kozioł

Przedstawiciel doktorantów

Komisja ds. doktorskich:

Przewodniczący

dr hab. Piotr Szarota

Wicedyrektor ds. Naukowych, profesor nadzwyczajny

Z-ca przewodniczącego

dr hab. Łukasz Okruszek

prof. IP PAN

Członkowie

prof. dr hab. Anna Kwiatkowska

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny

prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski

Profesor zwyczajny, kierownik studiów doktoranckich

prof. dr hab. Janusz Reykowski

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny
Skip to content