Pracownia Psychopatologii Eksperymentalnej

Pracownię Psychopatologii Eksperymentalnej tworzy zespół psychologów pod kierownictwem dr hab. Łukasza Gawędy, Prof. IP PAN, badających psychologiczne mechanizmy zaburzeń psychicznych wykorzystując metody psychologii eksperymentalnej. Głównym zainteresowaniem Pracowni są zaburzenia psychotyczne oraz stany ryzyka psychoz i ich mechanizmy. Członkowie Pracowni aktywnie publikują wyniki badań w najlepszych czasopismach naukowych. Z publikacjami Pracowni można się zapoznać na stronie RG: https://www.researchgate.net/lab/Lukasz-Gaweda-Lab oraz fanpage’u: https://www.facebook.com/GawedaLab

Projekty w trakcie realizacji:
OPUS “Rola epigenetycznej regulacji genu FKBP5 w moderacji związku pomiędzy stresem psychospołecznym a doświadczeniami podobnymi do psychotycznych - badanie z wykorzystaniem metodologii próbkowania doświadczeń” (2021/41/B/HS6/02323)

OPUS „Psychoterapia prokrastynacji - skuteczność oraz mechanizmy neuronalne i behawioralne Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Restrykcji Czasu Pracy” (NCN 2021/43/B/HS6/02024)

SONATINA „Rola używania stymulantów w doświadczaniu zaburzeń percepcji w populacji nieklinicznej - badanie EEG” (NCN 2021/40/C/HS6/00226)

SONATINA „Rola nastawień percepcyjnych, przekonań metapoznawczych i funkcji uwagowych w powstawaniu i utrzymywaniu się halucynacji słuchowych u osób chorujących na schizofrenię” (NCN 2020/36/C/HS6/00420)

PRELUDIUM BIS “Anomalie percepcyjne z perspektywy psychopatologii eksperymentalnej: wpływ nastawienia poznawczego na fałszywe spostrzeżenia słuchowe w odniesieniu do kontinuum słuchowych anomalii percepcyjnych w grupie klinicznej i nieklinicznej” (2019/35/0/HS002982)

SONATA BIS „Mechanizmy paranoi: znaczenie warunkowania strachu interpersonalnego w kontekście wykluczenia społecznego, konsumpcji marihuany oraz predyspozycji genetycznych. Badanie w wirtualnej rzeczywistości.” (2019/34/E/HS6/00279)

ERA-Per MED - “Towards a personalized medicine approach to psychological treatment for psychosis“. Badanie we współpracy z ośrodkami z Hiszpanii (Lider: Prof. Susana Ochoa), Niemcy (prof. Steffen Moritz), Francja (prof. Fabrice Berna).

 

Współpraca:

 • krajowa:
  • Błażej Misiak
  • Dorota Frydecka
  • Jerzy Samochowiec
  • Andrzej Cechnicki
  • Jan Cieciuch
  • Anna Zajenkowska
  • dr Izabela Stefaniak
 • zagraniczna
  • Prof. Steffen Moritz
  • Prof. Barnaby Nelson
  • Prof. Daniel Freeman

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content