Laboratorium Psychologii Niemowląt (Babylab)

 

Przestrzeń laboratoryjna obejmuje wydzielony pokój do badania interakcji niemowląt z rodzicami z wykładziną i regulacją oświetlenia oraz pomieszczenie kontrolne do rejestracji audio-video oraz kontroli urządzeń eksperymentalnych (możliwe badania eye-trackingowe lub EEG). Pokój badawczy jest wyposażony w zestaw mikrofonów i zdalnie sterowanych kamer o wysokiej rozdzielczości (HD) wraz ze specjalistycznym zestawem wysokiej jakości akcelerometrów z żyroskopami firmy XSens do precyzyjnego pomiaru ruchu kończyn i ciała.  Układ pomieszczeń i wyposażenie (w połączeniu z sąsiednimi laboratoriami) pozwalają na realizację szerokiego zestawu badań eksperymentalnych z niemowlętami i małymi dziećmi. Umożliwiają także prowadzenie badań obserwacyjnych zachowania, czy pomiaru za pomocą technik standardowych. Tym samym, Laboratorium pozwala na prowadzenie nowoczesnych i interdyscyplinarnych badań  z zakresu psychologii i neurokognitywistyki rozwoju. Babylab IP PAN jest unikalną przestrzenią laboratoryjną w skali Polski i jedną z niewielu tego typu na całym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.  Aktualnie realizowane zadania badawcze:

Analiza rozprzęgania aktywności motorycznej, wzrokowej i wokalnej u niemowląt podczas diadycznych interakcji społecznych (grant NCN Sonata BIS nr 2018/30/E/HS6/00214). Analiza roli ruchów ciała w rozwoju uwagi wzrokowej niemowląt z wykorzystaniem automatycznych metod pomiaru i systemów dynamicznych (grant NCN Sonatina nr 2019/32/C/HS6/00199).

Skip to content