Pracownia Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych

prof. dr hab. Anna Kwiatkowska

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny

dr hab. Joanna Mizielińska, prof. IP PAN

Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej, profesorka nadzwyczajna

dr hab. Piotr Szarota

Wicedyrektor ds. Naukowych, profesor nadzwyczajny

dr Agata Stasińska

Adiunkt

dr Jakub Kryś

Adiunkt

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content