Pracownia Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych

prof. dr hab. Anna Kwiatkowska, IP PAN

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny

dr hab. Joanna Mizielińska, prof. IP PAN

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, profesorka nadzwyczajna

dr hab. Jakub Kryś, IP PAN

dr hab. Piotr Szarota, prof. IP PAN

Przewodniczący Komisji ds. doktorskich, profesor nadzwyczajny

dr Agata Stasińska

Adiunkt

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content