Pracownia Psychologii Osobowości

dr hab. Małgorzata Fajkowska, prof. IP PAN

Wicedyrektor ds. Naukowych Instytutu Psychologii PAN, Profesor nadzwyczajna

dr hab. Krzysztof Kaniasty, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajny

dr hab. Karol Konaszewski

Doktorant

mgr Katarzyna Drożdżal

Doktorantka

mgr Stefan Dunin-Wąsowicz

Doktorant

mgr Dariusz Wawrzeniecki

Doktorant

mgr Paweł Wiśniewski

Doktorant

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content