Instytut Psychologii PAN

Działalność naukową prowadzimy od 1980 r., kiedy to z inicjatywy prof. Janusza Reykowskiego powstał Zakład Psychologii PAN. Zakład Psychologii PAN przekształcony został w Instytut Psychologii PAN w 1989 r. uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dn. 4 lipca 1989 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów 1 sierpnia 1989 r. Instytut Psychologii PAN wpisany jest do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod nr RIN-I-55/98.

Instytut Psychologii PAN ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego oraz wszczynania postępowania w sprawie nadawania tytułu profesora.

W naszej działalności skupiamy się na realizacji badań podstawowych i kształceniu kadry naukowej.

Prowadzimy Szkołę Doktorską we współpracy z IFiS PAN oraz ISP PAN a także oferujemy wsparcie doktoratów w trybie eksternistycznym.

Problematyka badawcza mieści się w zakresie psychologii:

  • decyzji,
  • ekonomicznej,
  • międzykulturowej,
  • politycznej,
  • psychofizjologii i kognitywistyki,
  • psycholingwistyki,
  • psychologii zwierząt,
  • różnic indywidualnych,
  • społecznej,
  • stresu i psychologii społeczności.

Oprócz badań podstawowych prowadzimy badania stosowane na użytek biznesu, orzecznictwa sądowego, polityki edukacyjnej, obronnej, społecznej i zdrowotnej. Wykonujmy ekspertyzy oraz prace na rzecz popularyzacji nauki.

Skip to content