Seminarium:

Badania zespołowego procesu twórczego w produkcji filmowej. Przypadek Laboratorium Narracji Wizualnych PWSFTviT / Studying creative teamwork in film production. The case of the Visual Narratives Laboratory (PWSFTViT)

Michał Pabiś-Orzeszyna, Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego, European Network for Cinema and Media Studies, University of Łódź

Data:

24 lutego 2022

Badania zespołowego procesu twórczego w produkcji filmowej. Przypadek Laboratorium Narracji Wizualnych PWSFTviT

W swoim wystąpieniu zaprezentuję wstępne wyniki badań terenowych, prowadzonych przeze mnie w Szkole Filmowej w Łodzi od czerwca 2019 roku. Ich przedmiotem jest dynamika zespołowego procesu twórczego, który odbywa się w ramach Pracowni VR/AR Laboratorium Narracji Wizualnych PWSFTviT (VNLab). VNLab stanowi nietypowe – z punktu widzenia dominujących kultur produkcji filmowej – środowisko twórcze, łączące różne paradygmaty pracy kreatywnej, charakterystyczne dla: 1) uczelni artystycznej; 2) laboratorium pracy z nowymi estetykami; 3) eksperymentu badawczo-rozwojowego, powiązanego z globalnymi łańcuchami wartości nowych technologii. Podstawowe pytania badawcze, które stawiam brzmią:

  • Czy w samorozumieniu aktorów i aktorek społecznych, zaangażowanych w prace VNLab występuje wrażenie adekwatności ugruntowanych zwyczajów produkcji filmowej w świetle specyfiki eksperymentalnej pracy kreatywnej VR/AR?
  • Czy w samorozumieniu aktorów i aktorek społecznych, zaangażowanych w prace VNLab dominuje paradygmat autonomii sztuki?
  • Czy w samorozumieniu ww. obecna jest świadomość miejsca, które ich praca kreatywna zajmuje w porządku globalnych łańcuchów wytwarzania wartości technologii immersyjnych?

Badanie ma charakter eksploracyjny i jest oparte na obserwacji etnograficznej połączonej z analizą tematyczną 40 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów socjologicznych z uczestnikami i uczestniczkami prac VNLab.

 

Studying creative teamwork in film production. The case of the Visual Narratives Laboratory (PWSFTViT)

The aim of my presentation is to present preliminary findings from an ongoing research I’m conducting at the Łódź Film School VR/AR Studio (Visual Narratives Laboratory VNLab). The main research problem concerns collaborative creative teamwork dynamics. VNLab is a peculiar creative environment juxtaposing opposite creative work environments and paradigms: 1) film school; 2) new aesthetics laboratory; 3) experimental research & development venture, tied with new media technologies global value chains. My main research questions are as follows:

  • RQ1. Do social actors find existing film production culture routines useful re. VNLab’s experimental work field?
  • RQ2. Is social actors’ self-understanding influenced by the autonomous art paradigm?
  • RQ3. Is social actors’ self-understanding influenced by the consciousness of immersive technologies’ global value chains and their ties with VNLab.

The research is exploratory, and based on ethnographic observation validated by thematic analysis of 40 semi-structured interviews.

Zobacz również


Skip to content