Pracownia Neuronauki Klinicznej

W Instytucie Psychologii PAN w Pracowni Neuronauki Klinicznej prowadzone są badania dotyczące różnych zaburzeń psychicznych.

Zespół badawczy kierowany przez dr hab. Mateusza Golę skupia się na badaniu zachowań nałogowych (np. kompulsywne zachowania seksualne – projekt hiperseksualność.pl czy zaburzenia hazardowe) oraz uzależnieniach od substancji (np. alkoholu). Zespół dr Marzeny Rusanowskiej bada role złości, lęku, ruminacji i poczucia beznadziejności w depresji.

Realizowane przez nas projekty mają zarówno charakter podstawowy (lepsze zrozumienie mechanizmów danego zaburzenia), jak i stosowany, tj. dostarczenie narzędzi diagnostycznych terapeutom, oraz opracowywanie nowych, skuteczniejszych metod pomocy pacjentom. W prowadzonych pracach wykorzystujemy nowoczesne metody neuronauki, tj. elektroencefalografię i inne pomiary elektrofizjologiczne, tDCS czy obrazowanie aktywności mózgu z zastosowaniem fMRI. Współpracujemy naukowo z najlepszymi ośrodkami w kraju (np. Instytut Nenckiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Warszawie) i za granicą (UC San Diego, UC Los Angeles, Yale University, University of Oxford, Donders Institute i inne).

Jednym z celów pracowni jest również integracja środowiska naukowego i klinicznego oraz popularyzacja wyników naszych badań w Polsce tak, aby prowadzone przez nas badania rzeczywiście odpowiadały zapotrzebowaniu pacjentów i terapeutów oraz aby uzyskana dzięki nim wiedza była wykorzystywana w praktyce.

Aktualności dotyczące życia Pracowni Neuronauki Klinicznej znaleźć można na naszym fanpage. Oraz na kanale YouTube kierownika pracowni.

dr hab. Mateusz Gola, prof. IP PAN

Kierownik pracowni, profesor nadzwyczajny

dr Marzena Rusanowska

adiunkt

mgr Małgorzata Draps (Wordecha)

asystent

mgr Izabela Szumska

asystent

Katarzyna Obarska

stażystka

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content