Pracownia Neuronauki Klinicznej

W Instytucie Psychologii PAN w Pracowni Neuronauki Klinicznej prowadzone są badania dotyczące różnych zaburzeń psychicznych.

Zespół badawczy kierowany przez dr hab. Mateusza Golę skupia się na badaniu zachowań nałogowych (np. kompulsywne zachowania seksualne – projekt hiperseksualność.pl czy zaburzenia hazardowe) oraz uzależnieniach od substancji (np. alkoholu). Zespół dr Marzeny Rusanowskiej bada role złości, lęku, ruminacji i poczucia beznadziejności w depresji.

Realizowane przez nas projekty mają zarówno charakter podstawowy (lepsze zrozumienie mechanizmów danego zaburzenia), jak i stosowany, tj. dostarczenie narzędzi diagnostycznych terapeutom, oraz opracowywanie nowych, skuteczniejszych metod pomocy pacjentom. W prowadzonych pracach wykorzystujemy nowoczesne metody neuronauki, tj. elektroencefalografię i inne pomiary elektrofizjologiczne, tDCS czy obrazowanie aktywności mózgu z zastosowaniem fMRI. Współpracujemy naukowo z najlepszymi ośrodkami w kraju (np. Instytut Nenckiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Warszawie) i za granicą (UC San Diego, UC Los Angeles, Yale University, University of Oxford, Donders Institute i inne).

Jednym z celów pracowni jest również integracja środowiska naukowego i klinicznego oraz popularyzacja wyników naszych badań w Polsce tak, aby prowadzone przez nas badania rzeczywiście odpowiadały zapotrzebowaniu pacjentów i terapeutów oraz aby uzyskana dzięki nim wiedza była wykorzystywana w praktyce.

Aktualności dotyczące życia Pracowni Neuronauki Klinicznej znaleźć można na naszym fanpage. Oraz na kanale YouTube kierownika pracowni.

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content