Pracownia Psychologii Politycznej

prof. dr hab. Janusz Reykowski, IP PAN

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny, Członek korespondent PAN

prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski

Profesor zwyczajny, kierownik studiów doktoranckich

dr hab. Katarzyna Hamer-Den Heyer, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajna

dr hab. Piotr Radkiewicz, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajny

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content