Pracownia Psychologii Politycznej

W Pracowni Psychologii Politycznej pracują prof. dr hab. Janusz Reykowski (kierownik), dr hab. Katarzyna Hamer-den Heyer, prof. IPPAN oraz dr Marta Penczek-Zapala

W ramach Pracowni Psychologii Politycznej działa także zespół pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Hamer-den Heyer, prof. IPPAN, realizujący grant OPUS NCN 2021/41/B/HS6/02526 (2021-2025) pt. Globalne identyfikacje społeczne – badanie różnych sposobów ich rozumienia oraz efektywności różnych metod ich eksperymentalnej aktywacji u osób o odmiennych charakterystykach.

Badania w ramach grantu realizowane są we współpracy międzynarodowej z badaczami z 48 krajów.

Z poszczególnymi projektami realizowanymi przez zespół można się zapoznać na stronie https://iwahlab.com/ongoing-projects, a z publikacjami tutaj: https://iwahlab.com/

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content