Pracownia Psychologii Politycznej

prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski

Profesor zwyczajny, kierownik studiów doktoranckich

dr hab. Piotr Radkiewicz

Przewodniczący Rady Naukowej, profesor nadzwyczajny

prof. dr hab. Janusz Reykowski

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny

dr hab. Katarzyna Hamer

profesor nadzwyczajna

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content