Seminarium:

Towards Gender Equality czyli o roli mężczyzn w budowaniu równości płci. / On the role of men (and their precarious manhood) in moving towards gender equality.

dr hab. Natasza Kosakowska Berezecka

Data:

20 stycznia 2022

Towards Gender Equality czyli o roli mężczyzn w budowaniu równości płci.
dr hab Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG
Division of Cross-Cultural and Gender Psychology
University of Gdańsk
www.towardsgenderharmony.ug.edu.pl

W ramach wystąpienia zaprezentuję wyniki dwóch badań przeprowadzonych w ramach projektu Towards Gender Harmony (www.towardsgenderharmony.ug.edu.pl), w którym uczestniczy ponad 100 badaczy i badaczek z 62 krajów.  Nasz międzynarodowy zespół analizuje współczesne rozumienie męskości i kobiecości ze szczególnym uwzględnieniem roli mężczyzn i koncepcji zagrożonej męskości w budowaniu równości płci.

Równość płci czy to w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym przynosi korzyści zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Wiąże się ona z większym przestrzeganiem praw człowieka w danym kraju, wyższym poziomem szczęścia i dobrego samopoczucia oraz lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także z większym zadowoleniem z relacji w rodzinie i korzyściami ekonomicznymi, w tym z wyższym średnim poziomem PKB. Poparcie ruchów równościowych jest jednak zdecydowanie większe wśród kobiet niż mężczyzn, którzy w momencie gdy ich status jest zagrożony wycofują poparcie dla ruchów na rzecz równości płci. W badaniu 1 analizujemy to zjawisko w ujęciu międzykulturowym i testujemy jakie zmienne na poziomie indywidualnym i na poziomie kraju przewidują deklarowane wsparcie mężczyzn dla działań zbiorowych na rzecz równości płci. Przetestowaliśmy model, w którym przekonania o sumie zerowej dotyczące równości płci przewidują zmniejszenie chęci podjęcia zbiorowych działań równościowych poprzez wzrost wrogiego seksizmu. Ponieważ obserwowana równość płci na poziomie kraju może zagrażać wyższemu statusowi mężczyzn, sprawdziliśmy również, czy związek między przekonaniami o sumie zerowej i poparciem dla działań zbiorowych będzie silniejszy w krajach o wyższej równości płci. Wielopoziomowa analiza danych przeprowadzona na grupie 6 734 mężczyzn z 42 krajów potwierdziła nasz model mediacji na poziomie indywidualnym. Dodatkowo zarówno równość płci na poziomie kraju, jak i przekonania o sumie zerowej dotyczące równości płci na poziomie jednostki niezależnie przewidywały zmniejszenie gotowości mężczyzn do podejmowania działań zbiorowych na rzecz równości płci.

W badaniu 2 z kolei analizowaliśmy różnice płciowe w zakresie sprawczości i wspólnotowości w zależności od wskaźników egalitaryzmu danego kraju: równości płci  i dystansu władzy w 62 krajach (N = 28 838). Według teorii ról społecznych w krajach o wyższych wskaźnikach równości płci różnice między kobietami i mężczyznami powinny być mniejsze niż w krajach o niższych wynikach równości płci. Nasze wyniki pokazują, że różnice płciowe w zakresie 1) sprawczości są rzeczywiście mniejsze w krajach o wysokiej równości płci i niskim dystansie władzy, natomiast w zakresie 2) wspólnotowości są większe w krajach o wysokiej równości płci i niskim dystansie władzy w porównaniu z krajami o niskie równości płci i wysokim dystansie władzy. Efekt ten jest głównie związany ze sposobem w jaki opisują się mężczyźni, którzy w krajach równościowych widzą się jako mniej wspólnotowi niż kobiety (ogólnie) i mężczyźni w krajach o niższych wskaźnikach równości płci. Wyniki te interpretujemy w kontekście zwiększonej potrzeby utrzymywania dystynktywności swojej tożsamości wśród mężczyzn w obliczu progresu równości kobiet i mężczyzn i wynikającego z tego potencjalnego poczucia zagrożenia.

 

On the role of men (and their precarious manhood) in moving towards gender equality.

In my talk I will present results of two studies realized within Towards Gender Harmony project (www.towardsgenderharmony.ug.edu.pl), in which our team of over 100 collaborators from 62 countries analyzes the contemporary understanding of masculinity and femininity with a special focus on the role of men and precarious manhood in fostering gender equality.
Men sometimes withdraw support for gender equality movements when their higher gender status is threatened. Here, we expand the focus of this phenomenon by examining it cross-culturally, to test if both individual- and country-level variables predict men’s collective action intentions to support gender equality. In study 1 we tested a model in which men’s zero-sum beliefs about gender predict reduced collective action intentions via an increase in hostile sexism. Because country-level gender equality may threaten men’s higher gender status, we also examined whether the path from zero-sum beliefs to collective action intentions was stronger in countries higher in gender equality. Multilevel modeling on 6,734 men from 42 countries supported the individual- level mediation model, but found no evidence of moderation by country-level gender equality. Both country-level gender equality and individual-level zero-sum thinking independently predicted reductions in men’s willingness to act collectively for gender equality. In study 2 we focused on how do women’s and men’s gendered self-views differ across cultures. Using data collected in 62 countries (N = 28,838), we test two competing perspectives (social role theory vs sexual strategies and social comparison theories) by examining how binary sex differences in communal and agentic self-views vary with cultural factors related to egalitarianism. Specifically, we examine how gendered self-views differ as a function of nation-level gender equality (the Global Gender Gap Index; GGGI, World Economic Forum, 2020) and unequal distributions of social power (the Power Distance Index; Hofstede, 2010). Our results provide support for social role theory with regard to agency - sex differences in agentic self-view were less pronounced in high gender equal and low power distance countries – this effect was mostly driven by men who are less agentic in more egalitarian countries. Our results show that whether sex differences increase or decrease along with cultural equality may depend on the dimension: Sex differences in agency shrink, and sex differences in communion grow, with increases in cultural egalitarianism.

Zobacz również


Skip to content