Szkoła doktorska

Instytut Psychologii PAN, IFiS PAN, INP PAN

Nasz Instytut w gronie dwunastu najlepszych jednostek PAN

Prezes PAN, Profesor Jerzy Duszyński na prośbę Komitetu Polityki Naukowej (KPN), ciała doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wskazał placówki PAN zasługujące na miano doskonałych naukowo.

Doktorat w trybie eksternistycznym

Program wsparcia doktoratów eksternistycznych IP PAN

Aktualności

<>
Skip to content