Seminarium:

Projekt badawczo-rozwojowy ESPORTSLAB - podsumowanie etapu badań przemysłowych / Research & development project ESPORTSLAB - summary of the industrial research phase

Maciek Skorko, Instytut Psychologii PAN

Data:

17 marca 2022

Projekt badawczo-rozwojowy ESPORTSLAB - podsumowanie etapu badań przemysłowych

Wystąpienie poświęcone podsumowaniu etapu badań przemysłowych w projekcie badawczo-rozwojowym ESPORTSLAB, który realizuje w oparciu o grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawione zostaną założenia projektu, zrealizowane dotychczas prace badawcze, wyniki przeprowadzonych analiz oraz perspektywy ich aplikacji w etapie badań rozwojowych.

 

Research & development project ESPORTSLAB - summary of the industrial research phase

A presentation on the summary of the industrial research stage in the ESPORTSLAB research and development project, which is implemented on the basis of a grant from the National Center for Research and Development. The assumptions of the project, the research work carried out so far, the results of analyzes and the prospects of their application in the development research stage will be presented.

Zobacz również


Skip to content