Seminarium:

Zmiana przekonań a ideologia: Brak dowodów na rzecz asymetrii ideologicznej [spotkanie ONLINE]

Prof. Małgorzata Kossowska, UJ

Data:

22 lutego 2024

Zmiana przekonań a ideologia:
Brak dowodów na rzecz asymetrii ideologicznej

Małgorzata Kossowska
Instytut Psychologii UJ

W trakcie prezentacji przedstawię wyniki badań dotyczących związku ideologii politycznej i odporności / podatności na zmianę przekonań. Zgodnie z hipotezą asymetrii politycznej, zakładałyśmy, że osoby o poglądach prawicowych będą zmieniać swoje wcześniejsze przekonania (dotyczące kwestii politycznych i pozapolitycznych oraz kwestii dotyczących efektywności szczepień) w mniejszym stopniu w odpowiedzi na kontrargumenty (tj., informacje niezgodne z uprzednimi przekonaniami oraz informacje na temat konsensusu naukowego w kwestii szczepień), w porównaniu do osób o przekonaniach lewicowych. Ponadto, oczekiwałyśmy, że mechanizm odpowiedzialny za ten efekt będzie wynikał z indywidualnych różnic we wrażliwości na zagrożenia. Hipotezy te testowałyśmy w trzech badaniach eksperymentalnych, w których uczestnicy o poglądach prawicowych i lewicowych zapoznawali się z informacjami niezgodnymi z ich wcześniejszymi przekonaniami politycznymi i niepolitycznymi. Dodatkowo, w kolejnych trzech eksperymentach sprawdzałyśmy wpływ informacji na temat konsensusu naukowego w kwestii szczepień na zmianę przekonań na ten temat u osób o poglądach prawicowych i lewicowych. Wbrew oczekiwaniom, badania pokazały, że osoby o przekonaniach prawicowych i lewicowych nie różniły się stopniem zmiany swoich wcześniejszych przekonań w odpowiedzi na kontrargumenty oraz informacje na temat konsensusu naukowego. Nie znaleźliśmy również dowodów wskazujących, że wrażliwość na zagrożenia jest odpowiedzialna za związek między ideologią a zmianą przekonań. Wyniki badań przyczyniają się do trwającej dyskusji na temat ideologicznej (a)symetrii oraz kontrowersji dotyczących ideologicznych różnic związanych ze zagrożeniem.

Zobacz również


Skip to content