Seminarium:

Wieści z ogródka czyli badania terenowe na gryzoniach. Od reakcji na zapach drapieżnika przez kłamstwo taktyczne po psychologię i fizjologię ogona. / News from the garden: Field studies on rodents - from reaction to predator scent, through psychology and physiology of tails, to tactical deception.

dr hab. Rafał Stryjek (Instytut Psychologii PAN), dr hab. Piotr Bębas, prof. UW (Wydział Biologii UW)

Data:

25 maja 2023

Wieści z ogródka czyli badania terenowe na gryzoniach. Od reakcji na zapach drapieżnika przez kłamstwo taktyczne po psychologię i fizjologię ogona.

Podczas wystąpienia omówimy badania terenowe przeprowadzone przez nas zespół na wolno żyjących gryzoniach - myszarkach leśnych (Apodemus flavicollis) oraz myszarkach polnych (Apodemus agrarius). Podczas badań, których głównym celem było opracowanie polowych metod badawczych, i których główny nurt dotyczył reakcji obu gatunków na zapach drapieżników, poczyniliśmy szereg bardzo ciekawych obserwacji dotyczących nieopisanych dotychczas w literaturze zachowań – począwszy od behawioralnej i fizjologicznej adaptacji gryzoni do mrozu (tail-belting), reakcji behawioralnej na zagrażający bodziec (tail-rattling), na oszustwie (tactical deception) skończywszy.

 

News from the garden: Field studies on rodents - from reaction to predator scent, through psychology and physiology of tails, to tactical deception.

During the presentation, we will present field research conducted by our team on free-living rodents: the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) and striped field mouse (Apodemus agrarius). The research aimed to develop field research methods, focusing on the reaction of both species to predator cues. We have, however, additionally made several unexpected and fascinating observations concerning previously undescribed behaviors. These include the behavioral and physiological adaptation of rodents to freezing temperatures (tail-belting), behavioral response to threatening stimuli (tail-rattling), and even tactical deception and escape from conspecifics.

 

Zobacz również


Skip to content