Seminarium:

Narcyzm i polityka / Narcissism & Politics

[ODWOŁANE] Dr Marta Marchlewska – Pracownia Psychologii Społecznej, IP PAN

Data:

11 maja 2023

Narcyzm i polityka

Celem referatu jest przybliżenie odbiorcom roli, jaką narcyzm pełni w naszych zachowaniach/wyborach politycznych. Czy i jak wielkościowa, choć krucha i podszyta poczuciem zagrożenia, samoocena przekłada się na stosunek do demokracji? Jak łączy się z wiedza polityczną, zainteresowaniem polityką i braniem udziału w życiu politycznym własnego kraju? Jakimi liderami są osoby narcystyczne? Jaki jest ich stosunek do grupy własnej i grup obcych? Na te i inne pytania odpowiem nawiązując do badań przeprowadzanych w nurcie psychologii społecznej i politycznej. W dalszej kolejności opowiem o kolektywnej wersji narcyzmu (nadmiernie pozytywnym obrazie grupy własnej, który wymaga ciągłego potwierdzania jej wartości w oczach innych). Przedstawię jego związki z poparciem dla różnych systemów politycznych, wrogości międzygrupowej, a także brakiem lojalności wobec ,,swoich”.

 

Narcissism & Politics

The aim of this presentation is to analyze the role of narcissism in shaping political behavior. How different forms of self-evaluation (e.g., narcissistic vs. secure) may translate into support for democracy, political knowledge, political interest, and political participation? What is narcissistic leadership? What is the relationship between narcissism and different attitudes towards one’s own ingroup versus outgroups? To answer these and other questions I will refer to research carried out in the field of social and political psychology. Next, I will talk about collective narcissism (i.e., a belief that the ingroup’s exceptionality is insufficiently appreciated by others) and its relations to support for various political systems, intergroup hostility, and disloyalty towards one’s own ingroup.

Zobacz również


Skip to content