Seminarium:

Czemu tak trudno jest rzucić? O modelu zwierzęcym uzależnienia od alkoholu.

Dr Maria Nalberczak-Skóra, IP PAN

Data:

18 kwietnia 2024

Uzależnienie od alkoholu jest poważnym problemem zdrowotnym, który wpływa na relacje społeczne i rodzinne. Jest to choroba mózgu, na którą mają wpływ zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Spożywanie alkoholu jest łatwo dostępne i wspierane kulturowo, co sprawia, że leczenie jest trudniejsze. Najlepszym momentem na interwencję farmakologiczną jest moment diagnozy pacjenta, rozpoczęcie procesu leczenia i odstawienia substancji psychoaktywnych. Jednakże odstawienie powoduje poważne zmiany biologiczne, które wywołują bolesne objawy fizyczne. Co więcej, w tym czasie osoba uzależniona zaczyna być nadwrażliwa na sygnały kojarzone z alkoholem. Zrozumienie procesów biologicznych związanych z poszukiwaniem alkoholu ułatwi skuteczne leczenie.
W tym celu niezbędne jest wykorzystanie modelu zwierzęcego, który nawiązuje do kryteriów diagnostycznych choroby u człowieka. Model uzależnienia od alkoholu w IntelliCages mierzy patologiczne zachowania wobec alkoholu (opisane w DSM-V). i odróżnia zwierzęta „uzależnione” od tych, które kontrolują spożycie alkoholu. Podczas wykładu przedstawiona zostanie biologiczna, farmakologiczna i chemogenetyczna walidacja modelu.

Zobacz również


Skip to content