Seminarium:

Efekty treningu uwagowego u osób chorujących na schizofrenię - wyniki wstępne

dr Joachim Kowalski, IP PAN (spotkanie online)

Data:

16 listopada 2023

Trening uwagi (attention training technique, ATT) jest częścią terapii metapoznawczej. W dotychczasowych kilkudziesięciu badaniach pokazano szereg pozytywnych efektów treningu na objawy depresyjne i lękowe. Istnieje też kilka studiów przypadku pokazujących korzystny wpływ ATT na halucynacje słuchowe u pacjentów ze schizofrenią. Prezentowane badanie ma na celu sprawdzenie efektów ATT na większych próbach osób chorujących na schizofrenię, którzy obecnie nie mają halucynacji bądź ich doświadczają. Podwójnie zaślepione badanie z grupą kontrolną jest w toku. Dotychczas przebadano 68 osób chorujących na schizofrenię bez halucynacji słuchowych, 57 osób chorujących na schizofrenię obecnie doświadczających halucynacji słuchowych oraz w grupę kontrolną 56 dopasowanych demograficznie do grup klinicznych osób zdrowych. W trakcie wystąpienia omówione zostaną różnice międzygrupowe w zakresie zmiennych klinicznych, funkcjonowania poznawczego i metapoznawczego tych trzech grup oraz wyniki dotyczące korzystnych efektów treningu uwagi.

Zobacz również


Skip to content