Seminarium:

Robot też człowiek. Psychologia robotów humanoidalnych.

Dr Konrad Maj – Uniwersytet SWPS, Warszawa

Data:

16 marca 2023

Prezentacja składać się będzie z 2 części. W pierwszej przybliżona zostanie problematyka badań z wykorzystaniem robotów humanoidalnych, głównie w kontekście ich przydatność w badaniu procesów psychologicznych oraz społecznych. Przedstawione zostaną również kluczowe koncepcje w badaniach nad robotami – antropomorfizacja oraz Dolina Niesamowitości. W drugiej części zaprezentowane zostaną wyniki badań własnych nad dotykaniem robota Pepper. W badaniu udział wzięło 141 osób. Miało ono na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia dotyku w relacji człowiek-robot oraz roli języka w procesie tej interakcji. Zmienną zależną było pobodzenie fizjologiczne podczas dotykania robotów, a wskaźnikiem zmiany w przewodnictwie elektrycznym skóry (EDA). Zmienną niezależną stanowiło oznaczenie części korpusu robota (cyfry vs nazwy anatomiczne), a także oznaczenia „płci robota” oraz płci osób badanych. Wyniki wskazują, że uczestnicy, którym polecono dotknąć robota opisując daną część w sposób anatomiczny byli istotnie bardziej pobudzeni fizjologicznie niż ci, którym poproszono o to samo, ale użyto opisu za pomocą cyfr. Również dotykanie części korpusu robota, które w przypadku ludzi określanane są jako mniej dostępne nasilało pobudzenie fizjologiczne. Dodatkowo okazało się, że dotykanie „męskiego robota” powodowało większe pobudzenie u wszystkich uczestników.

Zobacz również


Skip to content