Seminarium:

Język kłamania

Dr Justyna Sarzyńska-Wawer – Pracownia Psycholingwistyki i Psychologii Poznawczej, IP PAN

Data:

20 kwietnia 2023

W trakcie prezentacji omówię wyniki badań prowadzonych w ramach grantu poświęconego uczeniu maszynowemu i metodom poznawczym w wykrywaniu kłamania. W badaniach wzięło udział 400 osób, z których każda udzieliła czterech wypowiedzi (dwóch prawdziwych i dwóch fałszywych), z których dwie udzielane były w formie pisemnej a dwie w formie ustnej. Prezentacja będzie podzielona na trzy części. W pierwszej z nich przedstawię wyniki dotyczące analizy językowej i różnic w zakresie charakterystyk językowych pomiędzy wypowiedziami prawdziwymi i fałszywymi. Następnie pokażę jak z wykrywaniem kłamania poradziły sobie modele słownikowe i głębokie (USE, HerBERT). W ostatniej części prezentacji skupię się na  aspektach funkcjonowania poznawczego, które charakteryzują dobrych kłamców czyli osoby, których kłamstwa pozostają niewykryte.

Zobacz również


Skip to content