Seminarium:

Psychologia japońskiego kota

dr hab. Piotr Szarota, prof. IP PAN – Pracownia Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych, IP PAN

Data:

8 grudnia 2022

Psychologia japońskiego kota
Piotr Szarota

Abstrakt
Koty trafiły do Japonii z Chin dopiero w VI wieku. Jako zwierzęta domowe były początkowo popularne tylko wśród arystokracji, na wsi używano ich do ochrony zbiorów przed gryzoniami. Od XVII wieku koty stały się także modne wśród japońskiej bohemy artystycznej, ich masowa popularność wśród Japończyków przypada dopiero na wiek XXI. Właśnie o współczesnym stosunku Japończyków do kotów chciałbym opowiedzieć podczas wystąpienia omawiając takie zagadnienia jak buddyjski pochówek zwierząt, fenomen kocich guru i japońskiego Dnia Kota.

Abstract
Cats were brought to Japan from China only in the 6th century. As pets, they were initially popular with the aristocracy, and in the countryside they were used to protect the crops from rodents. Starting from the 17th century, cats became fashionable among the Japanese artists and writers, their mass popularity among the Japanese did not fall until the 21st century. In this talk I will focus on the contemporary attitude of the Japanese towards cats, discussing such issues as the Buddhist burial rites, the phenomenon of cat gurus and Japanese Cat Days.

Zobacz również


Skip to content