Seminarium:

dr Grzegorz Pochwatko, dr Justyna Świdrak (Pracownia Psychologii Społecznej, IP PAN) Multisensoryczne doświadczenie wirtualne wpływa na zachowania środowiskowe / Multisensory virtual experience affects environmental behaviour

Data:

25 marca 2021

Zobacz również


Skip to content