Seminarium:

dr Ewa Domaradzka (Pracownia Psychologii Osobowości, IP PAN)

Data:

22 kwietnia 2021

Wrażliwość na wzmocnienia u dzieci w wieku przedszkolnym - wstępne wyniki badań z użyciem metody obserwacji zachowania / Reinforcement sensitivity in preschool children - preliminary findings from research using behavioral observation

Zobacz również


Skip to content