Seminarium:

Samotność: choroba cywilizacyjna XXI w.?

dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN – Pracownia Neuronauki Społecznej

Data:

9 marca 2023

Poczucie samotności, definiowane jako rozdźwięk między liczbą i jakością relacji społecznych, które mamy i które chcielibyśmy mieć, w ostatnich dwóch dekadach znalazło się w centrum zainteresowania neuronauki społecznej. Co więcej, z uwagi na istotne negatywne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego samotność coraz częściej zaczyna być postrzegana jako problem zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście zmian w funkcjonowaniu społecznym związanych z pandemią. Jednocześnie dostępna wiedza na temat mechanizmów leżących u źródeł negatywnego wpływu samotności na zdrowie jest relatywnie niewielka. W swoim wykładzie dr hab. Łukasz Okruszek opowie o badaniach prowadzonych w Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN w ramach 'Projektu Samotność’, dotyczących mechanizmów łączących poczucie samotności z procesami poznawczymi i fizjologicznymi.

Zobacz również


Skip to content