dr Renata Pionke-Ubych

adiunkt

Renata ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a doktorat obroniła na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W trakcie studiów doktoranckich realizowała jako stypendystka grant Opus dotyczący interakcji pomiędzy traumą, osobowością a funkcjami poznawczymi jako predyktorem zwiększonego rozwoju psychozy w populacji osób młodych (kierownik: dr hab. Łukasz Gawęda). Obecnie kieruje grantem Preludium pt. „Mechanizmy anomalii self w grupie osób chorujących na schizofrenię i w grupie ryzyka rozwoju psychozy. Badanie z wykorzystaniem zadań poznawczych i metody pobierania próbek doświadczenia (ESM)”. Jest laureatką stypendium doktorskiego Etiuda, w ramach którego odbędzie staż naukowy na Uniwersytecie Oksfordzkim u prof. Daniela Freemana. Renata dołączyła do Experimental Psychopathology Lab w grudniu 2020. Przez pięć lat pracować będzie na stanowisku post-doc w grancie Sonata Bis pt. „Mechanizmy paranoi: znaczenie warunkowania strachu interpersonalnego w kontekście wykluczenia społecznego, konsumpcji marihuany oraz predyspozycji genetycznych. Badanie w wirtualnej rzeczywistości.”, kierowanym przez dr hab. Łukasza Gawędę, prof. IP PAN.


Publikacje

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Renata-Pionke-Ubych

Skip to content