Małgorzata Dąbkowska

asystentka


Zainteresowania naukowe

Małgorzata Dąbkowska - studentka piątego roku neurokognitywistyki na Uniwersytecie
SWPS w Warszawie, realizująca specjalizację „Mózg – Umysł – Technologie”. Brała udział w
badaniach w ramach projektu “Neuronalne korelaty zarażenia emocjonalnego u ludzi”
realizowanego w Pracowni Obrazowania Mózgu IBD PAN, a także w pomagała w realizacji
projektu badawczego: „Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie
okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 lat” (2016/21/N/HS6/02845). Oprócz
tego była asystentką badawczą w projekcie “Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów
treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej” w ramach Centrum
Badań Neuropoznawczych pod kierownictwem prof. Anety Brzezickiej na Uniwersytecie
SWPS. 

W naszej pracowni pełni funkcję asystentki w projekcie „Rola nastawień percepcyjnych,
przekonań metapoznawczych i funkcji uwagowych w powstawaniu i utrzymywaniu się
halucynacji słuchowych u osób chorujących na schizofrenię” (NCN 2020/36/C/HS6/00420)
oraz przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem dr. Joachima Kowalskiego.

Publikacje

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Dabkowska

Skip to content