Małgorzata Kostka

stażystka

Studentka czwartego roku Psychologii o Specjalności Klinicznej i Zdrowia na Uniwesytecie SWPS w Warszawie. Bierze czynny udział w funkcjonowaniu Koła Naukowego NeuroPsyche, koordynując sekcję social media oraz publikując teksty z zakresu neurokognitywistyki. Przez ostatnie dwa lata współorganizowała Konferencję „Dni Mózgu” Koła NeuroPsyche, odbywającą się na Uniwersytecie SWPS. W tegorocznym lipcowym wydaniu dwumiesięcznika Newsweek Psychologia ukazał się jej tekst popularnonaukowy „Czy można przewidzieć długoterminową stabilność związku?”. Odbywa  również półroczne praktyki „Uważność jako trening metapoznawczy z komponentem rozwijania akceptacji, empatii i współczucia” oparte na treningu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Na co dzień zajmuje się wdrażaniem elektronicznych wersji testów Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz prowadzi zajęcia z Efektywnej Nauki i języka angielskiego w grupach wczesnoszkolnych i przedszkolnych. W pracowni jest stażystką w projekcie Preludium Bis pt.: „Anomalie percepcyjne z perspektywy psychopatologii eksperymentalnej: wpływ nastawienia poznawczego na fałszywe spostrzeżenia słuchowe w odniesieniu do kontinuum słuchowych anomalii percepcyjnych w grupie klinicznej i nieklinicznej”.

Jej zainteresowaniami naukowymi są wpływ mindfulness na dobrostan, rozwój zaburzeń osobowości oraz ich wpływ na funkcjonowanie jednostki, jak również neurobiologiczne podłoża psychopatii.


Skip to content