mgr Hania Gelner

doktorantka

Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Do Experimental Psychopathology Lab dołączyła w październiku, gdzie przez najbliższe  cztery lata będzie realizowała projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki – Opus-21 pt. „Rola epigenetycznej regulacji genu FKBP5 w moderacji związku pomiędzy stresem psychospołecznym a doświadczeniami podobnymi do  psychotycznych - badanie z wykorzystaniem metodologii próbkowania doświadczeń.”

Hania uczęszcza na Studia Podyplomowe z Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz jest członkinią zespołu Emotion Cognition Lab. Przed rozpoczęciem studiów doktoranckich Hania była wolontariuszką w Fundacji SEXEDPL, dzięki czemu współtworzy książkę SEXEDPL – przewodnik dla rodziców.

Hania wraz z zespołem Emotion Cognition Lab prowadzi badania z zakresu Daydreamingu. Podczas studiów brała udział w kilkunastu projektach badawczych finansowanych przez Narodowe centrum Nauki, dzięki czemu m.in. współtworzy publikację w czasopiśmie Scientific Reports pt. „Factors associated with fear of childbirth among Polish pregnant women.” Odbyła również półroczny staż w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza pod opieką psychologa-seksuologa oraz brała udział w stażu psychologicznym:  Pomoc psychologiczna dla dzieci z ADHD w Programie „Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością.” Hania podczas studiów magisterskich była przewodniczącą organizacji studenckiej Koła Psychologii Lotniczej i Kosmicznej na Uniwersytecie SPWS, była członkinią Rady Wydziału Uniwersytetu SWPS, oraz trzykrotnie uzyskała stypendium dla najlepszych studentów Uniwersytetu SWPS.


Publikacje

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Hanna-Gelner-2

Skip to content