Martyna Tomczyk

stażystka

Studentka Psychologii ze specjalnością Kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jako asystentka badawcza brała już udział w realizowanym na uczelni międzynarodowym projekcie „A Multi-Lab Replication of the Induced Compliance Paradigm of Cognitive Dissonance”. Odbyła również dwa staże naukowe w Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi Uniwersytetu SWPS. Na Uniwersytecie współprowadziła też zajęcia dot. Podstawowych Umiejętności Psychologicznych oraz Umiejętności Pracy w grupie, ze studentami pierwszego roku Psychologii dla magistrów i licencjatów. Wcześniej jako czynna obserwatorka uczestniczyła w przeprowadzaniu Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci między innymi z diagnozą Zespołu Aspergera i ADHD, organizowanym w formie półkolonii przez Fundację Terapeutyczną. Aktywnie bierze udział w pracach projektowych Kampanii społecznej Mów do mnie Grzecznie, w ramach której zaangażowana jest Słowniczek Grzecznej Mowy — publikację, której celem jest zaprezentowanie agresywnej komunikacji, jej przyczyn i konsekwencji oraz wskazanie alternatywnych, nieprzemocowych form, opracowanych na podstawie metody Porozumiewania się bez Przemocy. Martyna od października rozpoczęła staż w Pracowni Psychopatologii Eksperymentalnej jako asystentka badawcza w projekcie Preludium Bis pt.: „Anomalie percepcyjne z perspektywy psychopatologii eksperymentalnej: wpływ nastawienia poznawczego na fałszywe spostrzeżenia słuchowe w odniesieniu do kontinuum słuchowych anomalii percepcyjnych w grupie klinicznej i nieklinicznej”.


Publikacje

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Martyna-Tomczyk-3

Skip to content