dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN

Wicedyrektor ds. Naukowych Instytutu Psychologii PAN, Profesor nadzwyczajny

dr hab. Łukasz Gawęda, Prof. IP PAN - kierownik Laboratorium Psychopatologii Eksperymentalnej.
Łukasz jest psychologiem, który łączy doświadczenie kliniczne (wcześniej kierował Pracownią Psychopatologii i Wczesnych Interwencji w II Klinice Psychiatrycznej WUM, ma doświadczenie pracy z pacjentami w oddziale stacjonarnym, dziennym oraz PZP; ukończył szkolenie CBT z el. psychodymanicznymi) z pracą naukową. W Pracowni dba o to, aby wszyscy zmierzali do obranych celów oraz nikt się nie nudził

Łukasz obecnie kieruje trzema projektami naukowymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki. Dwa z nich właśnie zostały uruchomione w Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk (Sonata Bis i Preludium Bis) i pozwoliły nam na zbudowanie naszego obecnego zespołu. W obszarze zainteresowań Łukasza są przede wszystkim psychologiczne mechanizmy psychoz. W swoich badaniach stara się łączyć wiedzę na temat niekorzystnych czynników społecznych, czynników psychologicznych, ale również biologicznych w procesie kształtowania ryzyka rozwoju zaburzeń psychotycznych i innych. Opublikował kilkadziesiąt prac na ten temat w najlepszych czasopismach naukowych. Był stypendystą Fundacji Nauki Polskiej (2x program START), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odbył stypendia naukowe w ośrodkach w Niemczech (2 lata w Hamburgu u Prof. S. Moritza) oraz Australii (Melbourne, Prof. B. Nelson).

Jest tatą dwóch córeczek. W wolnych chwilach lubi się kreatywnie ponudzić  Lubi posłuchać muzyki i coraz częściej oddaje się malowaniu.


Publikacje

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=qCi4qIQAAAAJ&hl=pl

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Lukasz-Gaweda

 

Kontakt:

email: l.gaweda@psych.pan.pl

Skip to content