Dr hab. n med. Łukasz Gawęda, Prof. IP PAN, Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauki, Warszawa. Psycholog, 2008-2019 pracował w II Klinice Psychiatrycznej, WUM. Kierował pracownią Psychopatologii i Wczesnych Interwencji przy II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje klinicznie w Wojewódzkim Szpitalu Drewnica w Ząbkach. Był również adiunktem Uniwersytetu SWPS (2014-2016). Kierownik, wykonawca oraz opiekun grantów badawczych finansowanych ze środków MNiSW i NCN. Obecnie kieruje grantem badawczym dotyczącymi ryzyka rozwoju zaburzeń psychotycznych i jego mechanizmów. Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Przebywał na dwuletnim stypendium zagranicznym (2016 – 2018) w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Hamburgu (Prof. Steffen Moritz), a od 06.2019 przebywa na stypendium naukowym (finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej) w Orygen Youth Center w Melbourne w Australii (Prof. Barnaby Nelson) gdzie współpracuje z grupą zajmującą się badaniem i leczeniem ryzykownych stanów psychicznych. Ukończył szkolenie CBT z elementami terapii psychodynamicznej. Autor wielu publikacji w najlepszych czasopismach z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej. Autor polskiego tłumaczenia treningu meta-poznawczego dla osób chorujących na schizofrenię. Członek redakcji Psychiatry Research (2016-2018) oraz Frontiers Psychiatry. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Zainteresowania naukowe i kliniczne przede wszystkim obejmują psychologiczne mechanizmy stanów ryzyka psychoz oraz zaburzeń psychotycznych, jak również poszczególnych objawów psychotycznych – urojeń i halucynacji słuchowych. Interesuje się różnymi kontekstami rozwoju zniekształceń poznawczych, w tym rolą traumy i przywiązania w kształtowaniu wczesnego ryzyka zaburzeń psychotycznych. W sferze zainteresowań naukowych znajdują się również modele predykcyjne zaburzeń psychicznych, a szczególnie ich ograniczenia

Skip to content