dr Maria Nalberczak-Skóra

adiunkt

W listopadzie 2022r. rozpoczęła realizację swojego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Przez trzy lata będzie w Pracowni kierowała grantem SONATINA pod tytułem „Rola używania stymulantów w doświadczaniu zaburzeń percepcji w populacji nieklinicznej - badanie EEG”.

Przed objęciem stanowiska adiunkta w Laboratorium doktor Nalberczak-Skóra pracowała i obroniła doktorat w Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. W pracowni prof. Kasi Radwańskiej prowadziła badania nad neurobiologicznymi zmianami w hipokampie związanymi z uzależnieniem od alkoholu. Jej naukowe zainteresowania dotyczą neurologicznych podstaw psychopatologii i działania substancji psychoaktywnych.


Publikacje

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=H62sDXUAAAAJ&hl=en

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Maria-Nalberczak-Skora

Skip to content