Aleksandra Bartnik

asystentka badawcza

Jest studentką pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku zastosowanie fizyki w biologii i medycynie (specjalność neuroinformatyka) na Uniwersytecie Warszawskim. Jest też członkiem koła naukowego Neuroinformatyki UW. Pomagała również organizować Brainhack’a i konferencje naukową- Aspects of Neuroscience. Biegle programuje w Pythonie.

Wcześniej praktykowała w Pracowni Neuropsychologii w Nenckim. W kontekście badań interesuje się analizą sygnałów bioelektrycznych oraz szeroko pojętym snem, który był tematem jej licencjatu „Wpływ zasypiania z pluszowym zwierzakiem na adolescentów”.


Skip to content