mgr Justyna Piwińska

asystentka badawcza

Justyna jest studentką czwartego roku psychologii ze  specjalizacją „psychologia kliniczna i zdrowia” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jest także absolwentką dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Podczas studiów uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych oraz wraz z zespołem badawczym realizowała projekt pt.: „Analiza jakości snu, wiedzy na temat higieny snu i wpływu składników diety na sen oraz częstość stosowania suplementacji dedykowanej poprawie jakości snu w kohorcie młodych osób dorosłych”. Justyna odbyła liczne praktyki w szpitalach i placówkach medycznych. Jej naukowe zainteresowania dotyczą neurobiologicznego podłoża zaburzeń odżywiania, emocjonalnego jedzenia oraz stosowania substancji psychoaktywnych.

Od listopada 2021 pracuje w Pracowni Psychopatologii Eksperymentalnej jako asystentka badawcza w projekcie Sonata Bis (Narodowe Centrum Nauki), pt. „Mechanizmy paranoi: znaczenie warunkowania strachu interpersonalnego w kontekście wykluczenia społecznego, konsumpcji marihuany oraz predyspozycji genetycznych. Badanie w wirtualnej rzeczywistości”. Ponadto Justyna pełni też funkcję lab managera, odpowiadając za organizację zadań pracowni.


Publikacje

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Justyna-Piwinska

Skip to content