dr Joachim Kowalski

adiunkt


Zainteresowania naukowe

dr Joachim Kowalski - adiunkt w Pracowni Psychopatologii Eksperymentalnej. Realizuje grant SONATINA pod tytułem „Rola nastawień percepcyjnych, przekonań metapoznawczych i funkcji uwagowych w powstawaniu i utrzymywaniu się halucynacji słuchowych u osób chorujących na schizofrenię” (NCN 2020/36/C/HS6/00420).
Obecnie również realizuje projekt OPUS w konsorcjum razem z dr. Markiem Wypychem (kierownik projektu, LOBI IBD PAN) i prof. Jarosławem Michałowskim (USWPS w Poznaniu) pod tytułem „Psychoterapia prokrastynacji - skuteczność oraz mechanizmy neuronalne i behawioralne Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Restrykcji Czasu Pracy” (NCN 2021/43/B/HS6/02024)

Przed objęciem stanowiska w Pracowni doktor Kowalski pracował w Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, bródnowskim Stowarzyszeniu Pomost, odbył wiele staży klinicznych oraz obronił doktorat na Wydział Psychologii UW. W trakcie studiów doktoranckich pracował w grancie dr hab. Małgorzaty Dragan, gdzie zajmował się prowadzeniem badań dotyczących neuronalnych korelatów syndromu poznawczo-uwagowego. Jego naukowe zainteresowania dotyczą metapoznawczych modeli psychopatologii, terapii metapoznawczych, mechanizmów i skuteczności oddziaływań terapeutycznych. Odbył 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu poznawczo-behawioralnym oraz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Publikacje

Google scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=rywwtVgAAAAJ

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Joachim-Kowalski

Skip to content