mgr Adrianna Aleksandrowicz

doktorantka

Adrianna jest absolwentką psychologii ze specjalnością kliniczną (Uniwersytet Gdański).
Dołączyła do Experimental Psychopathology Lab w październiku 2020, aby przez trzy lata realizować projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM BIS pt. “Anomalie percepcyjne z perspektywy psychopatologii eksperymentalnej: wpływ nastawienia poznawczego na fałszywe spostrzeżenia słuchowe w odniesieniu do kontinuum słuchowych anomalii percepcyjnych w grupie klinicznej i nieklinicznej” kierowany przez dr hab. n med. Łukasza Gawędę, Prof. IP PAN. W okresie od 01.05.22 do 01.09.22 w ramach programu NAWA Preludium Bis Adrianna odbyła staż badawczy w zespole prof. Steffena Moritza, w Zakładzie Neuropsychologii Klinicznej na Wydziale Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersyteckiego Centrum Medycznego Hamburg Eppendorf w Niemczech. Dodatkowo w październiku 2022 Adrianna rozpoczęła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Przed rozpoczęciem Szkoły Doktorskiej w Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk zdobywała doświadczenie naukowe podczas stażu w ramach programu Erasmus+ w grupie imec-mict-UGent w Belgii, gdzie zajmowała się badaniem wpływu nadużywania technologii na funkcjonowanie poznawcze. Odbyła również liczne staże w placówkach medycznych oraz diagnostyczno-terapeutycznych, gdzie zdobywała doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi.


Publikacje

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Adrianna-Aleksandrowicz-2

Skip to content