Michał Lewandowski

stażysta


Zainteresowania naukowe

Michał Lewandowski – student na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
(specjalność neuropsychologia kliniczna). Jego zainteresowania naukowe dotyczą oddziaływań
terapeutycznych w pracy z osobami żyjącymi ze schizofrenią, psychopatologii,
psychofarmakologii, ale także problemów grup mniejszościowych i stresu mniejszościowego.
Obywał wolontariat w Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. Na co
dzień wspiera Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy, gromadzące m.in. osoby żyjące z HIV oraz
projekt Otwarte Szafy. W trakcie Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej
Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

W naszej pracowni pełni funkcję stażysty w projekcie „Rola nastawień percepcyjnych,
przekonań metapoznawczych i funkcji uwagowych w powstawaniu i utrzymywaniu się
halucynacji słuchowych u osób chorujących na schizofrenię” (NCN 2020/36/C/HS6/00420) oraz
przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem dr. Joachima Kowalskiego.

Skip to content