mgr Paulina Bagrowska

doktorantka

Paulina ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Do Experimental Psychopathology Lab dołączyła w październiku 2020 r., gdzie, na stanowisku Doktorantki, realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki - Sonata Bis, pt. „Mechanizmy paranoi: znaczenie warunkowania strachu interpersonalnego w kontekście wykluczenia społecznego, konsumpcji marihuany oraz predyspozycji genetycznych. Badanie w wirtualnej rzeczywistości.” (2019/34/E/HS6/00279) oraz, na stanowisku Asystentki badawczej, pracuje również przy projekcie: “Rola epigenetycznej regulacji genu FKBP5 w moderacji związku pomiędzy stresem psychospołecznym a doświadczeniami podobnymi do psychotycznych - badanie z wykorzystaniem metodologii próbkowania doświadczeń” (2021/41/B/HS6/02323).

Przed rozpoczęciem Szkoły Doktorskiej w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Paulina odbyła staż w Cardiff University Brain Research Imaging Centre (CUBRIC) w Wielkiej Brytanii, gdzie realizowała badania z zakresu neuronauki i psychologii snu, odbyła praktyki w Cardiff University School of Psychology w ramach programu Erasmus+, pracowała na stanowisku analityka danych w międzynarodowej firmie z siedzibą w Cardiff oraz była stażystką w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.


Publikacje

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=0OUohWkAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Paulina-Bagrowska-2

Skip to content