mgr Stefan Dunin-Wąsowicz

Doktorant

Stefan Dunin-Wąsowicz, ekonomista, absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Nancy II i Instytutu Wyższych Studiów Międzynarodowych w Genewie.

Naukowo zainteresowany tematyką tożsamości w ekonomii i psychologii. Obecnie pracuje nad projektem badawczym w zakresie adaptacyjnych właściwości procesów tożsamościowych.

Zawodowo wieloletni dyrektor finansowy w korporacjach międzynarodowych w Europie i USA , doradca w procesach restrukturyzacji i negocjator umów społecznych.

Społecznie wieloletni członek Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego,  wolontariusz sieci wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Prywatnie prowadzi rekonstrukcję rodzinnego domu i biblioteki w Świetokrzyskim oraz uprawia małą ekologiczną winnicę.

Wybrane publikacje : 

A.Baniak, J.Cukrowski S.Dunin-Wąsowicz – “Does Demand Uncertainty Influence Location of Industry?” – Economia Internationale – International Economics – Journal of the Institute for International Economics , vol LIX, no 4 Genova, November 2006.

Stefan Dunin-Wąsowicz – “The Role of Corporations in Shaping Employee Values and Behavior” in “ The Role of Large Entreprises in Democrary and Society” edited by Barbara Fryzel and Paul H. Dembinski – Palgrave Macmillan , Basingstoke, 2010

Stefan Dunin-Wąsowicz, Perceval Pradelle – “The impact of private equity and hedge funds on restructuring practices and employment levels – Poland”    in “Finacialization, New Investement Funds, and Labour – An International Comparison” , edited by Howard Gospel, Andrew Pendleton and Sigurt Vitols, Oxford University Press, Oxford 2014

2019-2021 - Publicystyka społeczna w “Rzeczpospolita


Skip to content