dr hab. Karol Konaszewski

Doktorant

Karol Konaszewski, pedagog i kryminolog, doktor habilitowany nauk społecznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z psychologią osobowości i psychologią zdrowia.

Autor ponad 60 publikacji naukowych i 40 referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Ukończył staże naukowo-badawcze w USA, Niemczech, Czechach i Białorusi

Kierownik projektów badawczych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM i SONATA), Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Akademii Nauk


Skip to content