mgr Paweł Wiśniewski

Doktorant

Paweł Wiśniewski – absolwent Wydziału Matematyki UŁ i Produkcji Filmowej w PWSFTViT w Łodzi. W 2016 roku ukończyłem psychologię na Uniwersytecie SWPS, a następnie czteroletnie szkolenie w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii PTP. Doktorant w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Jestem nauczycielem, psychologiem i psychoterapeutą (pracuję w nurcie integracyjnym). Przez wiele lat zawodowo byłem związany z produkcją filmową, obecnie tę sferę mojego życia traktuję hobbystycznie, tworząc jedynie niewielkie produkcje we współpracy z moimi podopiecznymi.

W pracy badawczej będę koncentrował się na funkcjonowaniu partnerów w relacji małżeńskiej w kontekście różnych zmiennych osobowościowych, nasilenia objawów klinicznych, strategii regulacji emocji, stylów przywiązania.

Prywatnie jestem mężem skrzypaczki i ojcem małej Hani (rocznik 2020). Jestem amatorem biegania, maratończykiem, ukończyłem wiele biegów ulicznych (PB 2h56’).


Skip to content