dr hab. Małgorzata Fajkowska, prof. IP PAN

Profesor nadzwyczajna


Zainteresowania naukowe

 • koherencja versus niekoherencja osobowości,
 • znaczenie funkcjonalne cech osobowości,
 • temperament i złożone zaburzenia emocjonalne (lęk i depresja) jako elementy osobowości koherentnej/niekoherentnej,
 • typy lęku i typy depresji,
 • represyjny styl radzenia sobie,
 • przetwarzanie uwagowe materiału emocjonalnego w kontekście różnic indywidualnych,
 • osobowość i procesy regulacyjne.

Publikacje

Książki

 • Corr, P. J., Fajkowska, M., Eysenck, M.W. i Wytykowska, A. (red.). (2015, w druku). Personality and control. Clinton Corners, NY: Eliot Werner Publications.
  Cervone, D., Fajkowska, M., Eysenck, M.W. i Maruszewski, T. (red.). (2013). Personality Dynamics: Meaning construction, the social world, and the embodied mind. Clinton Corners, NY: Eliot Werner Publications.
 • Fajkowska, M. (2013). Personality coherence and incoherence: A perspective on anxiety and depression. Clinton Corners, NY: Eliot Werner Publications.
 • Eysenck, M.W., Fajkowska, M. i Maruszewski, T. (red.). (2012). Personality, emotion, and cognition. Clinton Corners, New York: Eliot Werner Publications.
 • Maruszewski, T., Fajkowska, M. i Eysenck, M.W. (red.). (2010). Personality from biological, cognitive and social perspective. Clinton Corners, NY: Eliot Werner Publications.
 • Fajkowska, M. i Szymura, B. (red.). (2009). Lęk. Geneza - Mechanizmy - Funkcje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Fajkowska, M., Marszał-Wiśniewska, M. i Sędek, G. (red.). (2006). Podpatrywanie myśli i uczuć. Zaburzenia i optymalizacja procesów emocjonalnych i poznawczych. Nowe kierunki badań. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Fajkowska-Stanik, M., Drat-Ruszczak, K. i Marszał-Wiśniewska, M. (2003). (red.). Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 • Marszał-Wiśniewska, M., Klonowicz, T. i Fajkowska-Stanik, M. (2003). (red.). Psychologia różnic indywidualnych. Wybrane zagadnienia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Fajkowska-Stanik, M. (2001). Transseksualizm i rodzina. Przekaz pokoleniowy wzorów relacyjnych w rodzinach transseksualnych kobiet. Warszawa: Wydawnictwo IP PAN i SWPS.

Rozdziały w książkach

 • Wytykowska, A., Corr. P.J. i Fajkowska, M. (2015, w druku). Dissimilarity focus as an attentional mode of BIS-related comparator function. W: P.J. Corr, M. Fajkowska, M.W. Eysenck i A. Wytykowska (red.). (2015, w druku). Personality and control. Clinton Corners, NY: Eliot Werner Publications.
 • Corr. P.J., Fajkowska, M., Eysenck, M.W. i A. Wytykowska, A. (2015, w druku). Introduction: Personality and control. W: P.J. Corr, M. Fajkowska, M.W. Eysenck i A. Wytykowska (red.). (2015, w druku). Personality and control. Clinton Corners, NY: Eliot Werner Publications.
 • Cervone, D., Fajkowska, M., Eysenck, M.W. i Maruszewski, T. (2013). Introduction: Personality dynamics. W: D. Cervone, M. Fajkowska, M.W. Eysenck i T. Maruszewski (red.), Personality Dynamics: Meaning construction, the social world, and the embodied mind (str. 1-8). Clinton Corners, NY: Eliot Werner Publications.
 • Eysenck, M.W., Fajkowska, M. i Maruszewski, T. (2012). Introduction: Relations among personality, cognition, and emotion. W: M.W. Eysenck, M. Fajkowska i T. Maruszewski (red.), Personality, emotion, and cognition (str.1-10). Clinton Corners, NY: Eliot Werner Publications.
 • Maruszewski, T., Fajkowska, M. i Eysenck, M.W. (2010). Introduction: An integrative view of personality. W: T. Maruszewski, M. Fajkowska i M.W. Eysenck (red.), Personality from biological, cognitive and social perspective (str. 1-9). Clinton Corners, NY: Eliot Werner Publications.
 • Eysenck, M.W. i Fajkowska, M. (2009). Teoria efektywności przetwarzania informacji i jej rozwój. W: M. Fajkowska i B. Szymura (red.), Lęk. Geneza -Mechanizmy - Funkcje (str.138- 157). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Fajkowska, M., Krejtz, I. i Krejtz, K. (2009). Lęk, temperament i przetwarzanie bodźców emocjonalnych w oparciu o ruch gałek ocznych i procesy pamięci. W: M. Fajkowska i B. Szymura (red.), Lęk. Geneza - Mechanizmy - Funkcje (str. 311- 342). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Fajkowska, M. i Szymura, B. (2009). Barwy lęku - jak rozumieć i badać lęk? W: Fajkowska i B. Szymura (red.), Lęk. Geneza - Mechanizmy - Funkcje (str. 7-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Fajkowska, M. i Krejtz, I. (2006). Temperament, lęk i uwagowe przetwarzanie informacji emocjonalnych. W: M. Fajkowska, M. Marszał-Wiśniewska i G. Sędek (red.), Podpatrywanie myśli i uczuć. Zaburzenia i optymalizacja procesów emocjonalnych poznawczych i emocjonalnych. Nowe kierunki badań (str. 45-62). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Fajkowska, M. i Marszał-Wiśniewska, M. (2006). Depresja i temperament: efekt smutnejtwarzy w tłumie. W: M. Fajkowska, M. Marszał-Wiśniewska i G. Sędek (red.), Podpatrywanie myśli i uczuć. Zaburzenia i optymalizacja procesów emocjonalnych i poznawczych. Nowe kierunki badań (str. 63-84). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Fajkowska, M., Marszał-Wiśniewska, M. i Sędek, G. (2006). Wprowadzenie: nowe kierunki badań nad procesami emocjonalnymi i poznawczymi. W: M. Fajkowska, M. Marszał-Wiśniewska i G. Sędek (red.), Podpatrywanie myśli i uczuć. Zaburzenia i optymalizacja procesów emocjonalnych i poznawczych. Nowe kierunki badań (str. 13-21). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Fajkowska-Stanik, M. i Krejtz, I. (2003). „Efekt twarzy w tłumie” – krytyczna analiza. W: M. Fajkowska-Stanik, K. Drat-Ruszczak i M. Marszał-Wiśniewska (red.), Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej (str. 249-262). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Artykuły empiryczne

 • Fajkowska, M. (2015/2014 on-line). Copmplex-System Approach to Personality: Main theoretical assumptions. Journal of Research in Personality. doi:10.1016/j.jrp.2014.09.003.
 • Fajkowska, M. i DeYoung, C.G. (2015, w druku). Editorial: Introduction to the Special Issue on Integrative Theories of Personality. Journal of Research in Personality.
 • Zagórska, A. i Fajkowska, M. (2015,w druku). Individual differences in visual and auditory processing of emotional material. Polish Psychological Bulletin.
 • Fajkowska, A., Zagórska, A., Strelau, J. i Jaśkowski, P. (2012). ERP responses to facial affect and temperament types in Eysenckian and Strelauvian theories. Journal of Individual Differences, 33, 4, 212-226.
 • Fajkowska, A., Wytykowska, A. i Riemann, R. (2012). Editorial: A step toward further validation of the Regulative Theory of Temperament. Journal of Individual Differences, 33, 4, 193-196.
 • Fajkowska, M., Eysenck, M.W., Zagórska, A. i Jaśkowski, P. (2011). ERP responses to facial affect in low-anxious, high-anxious, repressors and defensive high-anxious individuals. Personality and Individual Differences, 50, 7, 961-976.
 • Corr, P. J. i Fajkowska, M. (2011). Introduction to Special Issue on Anxiety. Personality and Individual Differences, 50, 7, 885-888.
 • Fajkowska, M. i Derryberry, D. (2010). Psychometric properties of Attentional Control Scale: The preliminary study on a Polish sample. Polish Psychological Bulletin, 41,1, 1-7.
 • Marszał-Wiśniewska, M. i Fajkowska, M. (2010). Właściwości psychometryczne Kwestionariusza Poznawczej Regulacji Emocji (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire; CERQ) - wyniki badań na polskiej próbie. Studia Psychologiczne, 49, 1, 19-39.
 • Fajkowska, M. i Marszał-Wiśniewska, M. (2009). Właściwości psychometryczne Skali Pozytywnego i Negatywnego Afektu – Wersja Rozszerzona (PANAS-X). Wstępne wyniki badań w polskiej próbie. Przegląd Psychologiczny, 52, 4, 355-388.
 • Fajkowska, M. i Eysenck, M.W. (2008). Personality and cognitive performance. Polish Psychological Bulletin, 39, 4, 178-191.
 • Fajkowska M. i Krejtz, I. (2007). Właściwości indywidualne i „efekt twarzy tłumie” Przegląd Psychologiczny, 50, 4, 401–433.
 • Fajkowska-Stanik, M. (2005). Badanie trafności doboru schematycznych bodźców twarzy. Studia Psychologiczne, 43, 4, 91–99.
 • Marszał-Wiśniewska, M. i Fajkowska-Stanik, M. (2005). Obniżenie nastroju - kiedy regulacja nastrojem zawodzi. Kolokwia Psychologiczne, 13, 85-104.
 • Marszał-Wiśniewska, M. i Fajkowska-Stanik, M. (2005). Temperament, tendencje depresyjne i detekcja sygnałów emocjonalnych. Czasopismo Psychologiczne, 11, 2, 119-130.
 • Fajkowska-Stanik, M. i Marszał-Wiśniewska, M. (2004). Co to jest styl afektywny? Przegląd Psychologiczny, 47, 3, 257-273.
 • Fajkowska-Stanik, M. i Marszał-Wiśniewska, M. (2003). Depresja i emocje: podejście transakcyjne. Studia Psychologiczne, 41, 1, 107-132.
 • Fajkowska-Stanik, M. (1999). Polska adaptacja Skali Rodziny Pochodzenia Hovestadta, Andersona, Piercy’ego, Cochrana i Fine’a. Przegląd Psychologiczny, 42, 3, 51-67.
 • Fajkowska-Stanik, M. (1999). Polska adaptacja Kwestionarisza Autorytetu Osobistego w Systemie Rodzinnym Williamsona, Braya, Harveya, Malone’a. Czasopismo Psychologiczne, 5, 3, 257-268.
 • Fajkowska-Stanik, M. (1999). Transseksualizm. Definicje, klasyfikacje i symptomatologia zjawiska. Psychiatria Polska, XXXIII, 5, 769-781.
 • Fajkowska-Stanik, M. (1999). Etiologia transseksualizmu. Psychiatria Polska, XXXIII, 5, 783-798.
 • Fajkowska-Stanik, M. (1999). Operacyjna zmiana płci i inne rodzaje korekt stosowanych w przypadku transseksualizmu. Psychiatria Polska, XXXIII, 6, 959-967.

Dydaktyka w IP PAN

Psychologia osobowości i Psychologia różnic indywidualnych - studia doktoranckie i podyplomowe.

 

Inne informacje

2011 - Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na organizację międzynarodowej konferencji 4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology (BSPSP), Personality and Control . Nr decyzji 606/P-DUN/2012.

2009 - Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dofinansowanie do publikacji Fajkowska, M. i Szymura, B. (2009). (red.). Lęk. Geneza – Mechanizmy - Funkcje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Nr decyzji 870/DWB/P/2008.

2008 - Nagroda Rektora SWPS za organizację 2nd BSPSP, Personality, Emotion, and Cognition, Warszawa.

2007- Medal SWPS - Nagroda Rektora z okazji 10-lecia SWPS, Warszawa.

2002 - Grant ministerialny na organizację konferencji Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej.

2000 - Nagroda Rektora SWPS za organizację 10th European Conference of Personality, Kraków.

Skip to content